Alkalinen fosfataasi, luuspesifinen

S -AFOSluu     KL 4502

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Seerumin alkalisen fosfataasin suurentuneen kokonaisaktiivisuuden selvittely. Riisitaudin ja osteomalasian selvittely. Luustosairaudet, joissa luun vaihdunta on muuttunut/nopeutunut (esim. Pagetin tauti, fibroottinen dysplasia, luustometastaasit). Osteoporoosin hoidon lääkevalinta ja lääkehoidon tehon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia. Suositellaan paastonäytettä. Alkoholin käyttöä ennen näytteenottoa (n. 12 h ajan) vältettävä.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 2 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

EIA

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

naiset  yli 20 v. (premenopaussi)      6 - 22.7     µg/l
postmenopaussi   8.1 - 31.6   µg/l
miehet yli 20 v.   7.5 - 26.1   µg/l
 
Lasten ja nuorten:      
 Tytöt 
 alle 3 v.  ei viitearvoja
 3 - 4 v.  37 - 97µg/l
 5 - 6 v.  31 - 101µg/l
 7 - 8 v.  44 - 136µg/l
 9 - 10 v.  48 - 151µg/l
 11 - 12 v.  24 - 133µg/l
 13 - 14 v.  20 - 93µg/l
 15 - 16 v.  11 - 30µg/l
 17 - 18 v.  8.8 - 29µg/l
 19 -20 v  7.7 - 17µg/l
 
 Pojat
 alle 3 v.  ei viitearvoja
 3 - 4 v.  37 - 128µg/l
 5 - 6 v.  42 - 104µg/l
  7 - 8 v.  59 - 101µg/l
  9 - 10 v.  50 - 133µg/l
 11 - 12 v.  53 - 157µg/l
 13 - 14 v.  78 - 170µg/l
 15 - 16 v.  27 - 173µg/l
 17 - 18 v.  15 - 70µg/l
 19 - 20 v  12 - 37µg/l

Tulkinta

Suurentunut AFOSluun aktiivisuus viittaa luustosairauteen seerumin alkalisen fosfataasin suurentuneen kokonaisaktiivisuuden syynä. Riisitaudissa ja osteomalasiassa S -AFOSluu on suurentunut ja pienenee D-vitamiinihoidossa. Seerumin AFOSluu kuvastaa luun vaihduntaa, ensisijaisesti luun rakentumista. Sen pitoisuus on suurentunut tiloissa, joissa luun vaihdunta ja rakentuminen ovat nopeutuneet (esim. Pagetin tauti, fibroottinen dysplasia, luustometastaasit).

Luu on kudos, jota koko elämän ajan sekä hajotetaan että rakennetaan uutta tilalle. Luukato eli osteoporoosi voi johtua joko vähentyneestä luun rakentumisesta (AFOSluu pieni) tai lisääntyneestä hajoamisesta (AFOSluu yleensä suuri) tai molemmista. Normaalisti luun hajoaminen ja rakentuminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa (=coupling), jonka vuoksi hajoamisen lisääntyminen lisää rakentumista.

Suurin osa osteoporoosilääkkeistä (bisfosfonaatit, denosumabi, estrogeenit, raloksifeeni) vähentävät ensimmäiseksi luun hajoamista (S -CTX ja U -INTP pienenevät) ja coupling-ilmiön kautta luun rakentumista, jolloin hoitovasteen merkkinä AFOSluu pienenee. Luun rakentumista lisäävässä hoidossa (teriparatidi) sekä rakentuminen että hajoaminen (S -CTX, U -INTP suurenevat) lisääntyvät, rakentuminen suhteellisesti enemmän kuin hajoaminen (=terapeuttinen ikkuna). Hyvän hoitovasteen merkkinä teriparatidi suurentaa luustoperäisen alkalisen fosfataasin aktiivisuutta. Osteoporoosissa PINP on käytetyin luun rakentumisen mittari. 

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Cavalier, E. & Delanaye, P. (November 2013). Analytical Performance of a Bone Specific ALP Automated Immunoassay. Poster. ASN Kidney week. Atlanta.

Michelsen, J. et al: Reference Intervals for serum concentrations of three bone turnover markers for men and women. Bone 57 (2013); 399-404.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 30.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024