Hyytymistekijä X

P -FX  KL 2704

Alihankinta

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä X:n vajaus.

Näyteastia

Na-sitraattiputki
Plasma erotellaan kahteen erotteluputkeen

Näyte

2 x 1 ml na-sitraattiplasmaa. Näyte on sentrifugoitava (10-15 min, 2500 g) ja plasma eroteltava kahteen erotteluputkeen. Plasmanäytteet pakastetaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy erottelemattomana 8 tuntia huoneenlämmössä. Eroteltu plasma pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Menetelmässä mitataan hyytymisaikaa tutkittavan näytteen ja FX-puutosplasman seoksesta. Hyytymisaika on kääntäen verrannollinen tutkittavan näytteen hyytymistekijäaktiivisuuteen.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

2-4

Viitearvot

Kaikki yli 18 v: 79 - 146 %

Tulkinta

Hyytymistekijä X on maksan tuottama ns. ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä. Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation, joka on K-vitamiini-riippuvaista.

Aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta, K- vitamiinin puutteesta, maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). Alentunut protrombiini-, FVII- ja FX-aktiivisuus yhdessä normaalin FV: n kanssa viittaavat K-vitamiinin puutteeseen (esim. oraalinen antikoagulanttihoito, imeytymishäiriö). Kaikkien em. hyytymistekijöiden samanaikainen madaltuminen on viitteellinen maksan vajaatoimintaan tai lisääntyneeseen kulutukseen (vuoto, DIK).

FX:n perinnöllinen vajaus (toistetusti alentunut akiivisuus ilman sekundaarisia syitä) on harvinainen ja siihen liittyvä vuototaipumus on vaihteleva. Kriittisenä hyytymistekijätasona pidetään 20%:ia.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 08.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024