Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus

U -AmfetCt KL 1810

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatio

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen amfetamiinin ja sen johdannaisten seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte amfetamiinia tai sen yleisimpiä johdannaisia.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kaasukromatografinen, massaspektrometrinen (GCMS).

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

4

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti amfetamiinia, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA, Ecstasy), etyyliamfetamiinia, metyleenidioksietyyliamfetamiinia (MDEA), metyleenidioksiamfetamiinia (MDA) ja metyyliamfetamiinia. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetyt yhdisteet. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l). Tietyt lääkkeet sisältävät amfetamiinin enantiomeeria (deksamfetamiini) tai metaboloituvat metyyliamfetamiinin ja amfetamiinin enantiomeeriksi (esim. selegiliini). Amfetamiinin ja metyyliamfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) kvalitatiivinen erittely (U-AmfeKir 10401) voidaan tehdä tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Kirjallisuus

Mule SJ, Casella GA. Confirmation of marijuana, cocaine, morphine, codeine, amphetamine, methamphetamine, phencyclidine by GC/MS in urine following immunoassay screening. J Anal Toxicol 1988;12:102-7.
Solans A, Carnicero M, de la Torre R, Segura J. Comprehensive procedure for detection of stimulants, narcotics, adrenergic drugs, and their metabolites in human urine. J Anal Toxicol 1995;19:104-14.
Päivitetty: 20.10.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021