Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus

U -AmfetCt KL 1810

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatio

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen amfetamiinin ja sen johdannaisten seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte amfetamiinia tai sen yleisimpiä johdannaisia.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä merkitä myös potilaan käyttämä lääkitys.

Näyteastia

Terveyden- ja päihdehuollon huumetutkimussetti, virtsa (sis.putki, sinetti, imuliina ja minigrip)

tai pelkät näyteputket:

Kuljetusputki, virtsanäytteet (10 ml), adapteri ei sovi putkeen

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kaasukromatografinen, massaspektrometrinen (GCMS).

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

4

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti amfetamiinia, metamfetamiinia, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA, Ecstasy), etyyliamfetamiinia, metyleenidioksietyyliamfetamiinia (MDEA) ja metyleenidioksiamfetamiinia (MDA). Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetyt yhdisteet. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l).

Tietyt lääkkeet sisältävät vain toista amfetamiinin enantiomeeria (deksamfetamiini) tai metaboloituvat metamfetamiinin ja amfetamiinin enantiomeereiksi (esim. selegiliini).

Amfetamiinin ja metamfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) kvalitatiivinen erittely (U-AmfeKir 10401) voidaan tehdä tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 05.03.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024