Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi

P -proBNP          KL 4760

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Kroonisen sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka ja seuranta. Kardiologisia jatkotutkimuksia tarvitsevien potilaiden seulonta. Sydänpotilaan lääkehoidon ohjaus.

Potilaan esivalmistelu

Diagnostinen proBNP-näyte on syytä ottaa ennen mahdollista vajaatoiminnan lääkityksen aloitusta. Mikäli lääkehoito on jo aloitettu, tulee ennen näytteenottoa pitää riittävä lääketauko (3 - 7 vuorokautta lääkkeestä riippuen). Kun analyysiä käytetään hoidon tehon mittarina, lääkehoitoa ei keskeytetä.

Biotiinin superannoksien on todettu häiritsevän avidiini-biotiini leimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta. Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta.

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) Litiumhepariiniplasmaa

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssiin perustuva immunokemiallinen menetelmä (ECLIA)

Tekotiheys

Tehdään 4 - 5 x viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

Naiset alle 45 v.       alle 130       ng/l
 45 - 54 v.alle 249     ng/l
 55 - 64 v.   alle 287   ng/l
 65 - 74 v.alle 301     ng/l
75 v. ja iäkkäämmät      alle 738  ng/l
Miehet        alle 45 v.       alle 86     ng/l
 45 - 54 v.alle 121ng/l
 55 - 64 v.alle 210ng/l
 65 - 74 v.alle 376ng/l
 75 v. ja iäkkäämmät    alle 486ng/l

Tulkinta

Sydämen vajaatoiminnassa arvot ovat yleensä selvästi yli 300 ng/l iästä ja vajaatoiminnan vaikeusasteesta (NYHA-luokka) riippumatta. Tutkimuksen aikainen BNP-tuotantoon vaikuttava lääkehoito on huomioitava tulkinnassa. Selvästi kohonnut pitoisuus on diagnostinen kammiokuormitukselle myös lääkehoidon ollessa päällä. Lievää proBNP-tason nousua voivat aiheuttaa mm. munuaisten ja maksan vajaatoiminta sekä vaikeat keuhkosairaudet.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 19.06.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020