Mycobacterium, viljely ja värjäys

-TbEVi     KL 4437     Erikoisviljely, sisältää värjäyksen (punktionäytteet, kudospalat)  
-TbViKL 2812Tavallinen viljely (virtsa- ja pinnalliset ihonäytteet), ei värjäystä
Ex-TbViKL 4027Tavallinen yskösviljely, sisältää värjäyksen
STT-koodi:8578

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Epäily mykobakteeri-infektiosta. Menetelmällä voidaan osoittaa ja erotella M. tuberculosis ja ympäristömykobakteerilajit sekä näiden mikrobilääkeherkkyys. Tutkimus ei sovellu lepraa aiheuttavan M. leprae -bakteerin osoittamiseen.

Näyteastia

Yskös: Tehdaspuhdas purkki
Virtsanäytteet: Tehdaspuhdas näytepurkki 100 ml
Kudos-kappaleet: Tehdaspuhdas purkki 
Punktio-nesteet: Tehdaspuhdas näyteputki 
Pinnalliset infektiot: Tehdaspuhdas näyteputki

Näyte

Yskös: 2 - 5 ml ysköstä. Näytteitä tulisi toimittaa 3 kpl, jotka otetaan kahtena peräkkäisenä päivänä: 1. aamulla, 2. päivällä ja 3. seuraavana aamuna. Jokaiselle näytteelle tehdään oma tutkimuspyyntö.
Virtsa: Vähintään 100 ml aamuvirtsaa tehdaspuhtaaseen, tiiviiseen näytepurkkiin. Mikäli virtsa otetaan virtsajohtimista esim. katetroimalla, 5 - 10 ml riittää.
Kudos-kappaleet: tehdaspuhtaaseen tiiviiseen näytepurkkiin

Punktio-nesteet:
tehdaspuhtaaseen tiiviiseen näyteputkeen
Mahanestettä 20 ml
Muita punktaatteja 2 - 10 ml
Likvoria suositellaan otettavaksi 1 ml
Pleura- ja nivelnesteet geelittömään Li-hepariinputkeen    

Pinnalliset infektiot: Mikäli pinnallisesta infektiosta ei saa kudosbiopsiaa tai juoksevaa märkää, voi näytteen ottaa näytteenottotikulla hankaamalla. Tikku lähetetään suljetussa, tehdaspuhtaassa  putkessa (ei kuljetuselatusaineputkessa).

HUOM! Näytteet on pakattava yksittäin muovipussiin.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään kylmäkuljetuksena. Peräkkäisinä päivinä otetut näytteet voidaan säilyttää jääkaapissa ja lähettää laboratorioon samassa kuljetuksessa.

Menetelmä

Mykobakteeriviljely ja -värjäys. Värjäystä ei tehdä virtsa- eikä mahanestenäytteistä.

HUOM! Kasvavan ympäristömykobakteerin (muut kuin M. tuberculosis) tyypitys sekä herkkyysmääritys ovat erikseen laskutettavia jatkotutkimuksia. Tyypitys tehdään ilman erillistä pyyntöä yhdestä positiivisesta näytteestä kultakin potilaalta. Mikäli potilaalla on aiempi positiivinen tyypitetty mykobakteerilöydös edeltävän puolen vuoden ajalta, tyypitystä ei tehdä ilman erillistä pyyntöä. Mikäli tyypitys halutaan, asiasta tulee ilmoittaa SYNLABin ammattilaisneuvontaan.

Mikäli kasvavasta, THL:lle lähetettävästä M. tuberculosis -kannasta halutaan maksullinen pikaherkkyysmääritys rifampisiinille ja isoniatsidille, asiasta tulee ilmoittaa SYNLABin ammattilaisneuvontaan.

Tekotiheys

3 - 4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

Värjäys: 1 - 4 vrk:n kuluessa. Uudet värjäyspositiiviset vastaukset soitetaan. Uudet tapaukset suositellaan varmistettavan nukleiinihappo-osoituksella (4490, -TbNhO) M. tuberculosis -bakteerin poissulkemiseksi. TbNhO-tutkimus tulee tilata erikseen. 

Viljely: Negatiivinen 6 viikon kuluttua. Positiivinen 1 - 6 viikon kuluessa. Mikäli kasvu havaitaan vasta jatkokasvatuksessa 6. - 10. viljelyviikon aikana, oikaistaan aikaisempi vastaus. Herkkyysmääritys ja lopullinen lajitunnistus voivat kestää alustavan vastauksen jälkeen vielä useita viikkoja. Uudet M. tuberculosis -tapaukset sekä jatkokasvatuksessa oikaistavat tulokset soitetaan.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Värjäys: Positiivisessa värjäysvastauksessa ilmoitetaan löydettyjen haponkestävien sauvojen määrä.

Viljely: Positiivisessa viljelyvastauksessa ilmoitetaan löydetyn mykobakteerin nimi ja määrä sekä herkkyystulos. Alustavana vastauksena ilmoitetaan "haponkestävä sauva".
M. tuberculosiksen löytyminen on aina merkitsevä. Atyyppisten mykobakteerien merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti.

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 15.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024