Vi är det ledande privata centrallaboratoriet i Finland

Vi erbjuder service för sjuk- och hälsovården i hela Finland, bl a för läkarstationer inom den privata sektorn, sjukhuslaboratorier och bashälsovården inom den offentliga sektorn samt utför dopingtestning på nationell och internationell nivå. Vi erbjuder alla våra tjänster även internationellt. Vårt centrallaboratorium finns i Stenhagen, Helsingfors.

Vårt utbud omfattar över 1600 undersökningar

Exempel på våra undersökningar:

Automationslaboratorium
• Baskemi
• Allergologi
• Autoimmuna sjukdomar
Specialkemi
• Antikroppar
• Proteinfraktioner
• Hormonundersökningar
Mikrobiologi
• Identifiering av bakterier och virus
• Antikroppsundersökningar
Patologi
• Histologiska undersökningar
• PAPA-prov
• Cytologiska undersökningar
Genetik
• Ärftliga sjukdomar
• Farmakogenetik
Drog-, läkemedels- och dopinganalys
• Drogtest på arbetsplatsen
• Läkemedelsmätningar
• Identifiering av förbjudna ämnen

 

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019