Vi upprätthåller våra kunders yrkeskunskap genom att utbilda dem enligt vår specialkompetens

Vi vill bidra till att upprätthålla yrkeskunskapen inom vår specialbransch genom att anordna utbildningar för anställda inom hälsovården och för läkare. Vårt utbildningsutbud omfattar allt från diagnostik och drogtestning i arbetslivet till preanalys och mikrobiologi.

Vi utbildar anställda inom hälsovården inom diagnostik, drogtestning i arbetslivet, preanalys och mikrobiologi

  • Vi behandlar diagnostik på de diagnostikdagar vi anordnar och där vi går igenom aktuella frågor inom diagnostik och lyssnar på landets bästa experter.

  • Vi anordnar i allmänhet utbildning inom klinisk mikrobiologi i samband med Diagnostikdagen. Utbildningarna utgör en del av upprätthållandet och utvecklandet av yrkeskunskap med anknytning till nivå 2 för mikrobiologi inom hälsovårdsbranschen och/eller övervakning av mikrobiologi inom enheter på nivå 3.

  • Vid utbildning inom drogtestning i arbetslivet behandlar vi bland annat lagstiftning som rör drogtestning i arbetslivet, narkotikasituationen i Finland, vederbörlig testningsprocess och analysmetoder. Med hjälp av utbildningen upprätthåller vi våra kunders kunnande vad gäller narkotikatester.

  • På utbildningsdagarna inom preanalys ger vi våra kunders provtagare fördjupade kunskaper om preanalys och om hur viktig den är. I utbildningen betonar vi patientsäkerhet, vi undervisar i bästa provtagningstekniker och ger instruktioner om korrekt förvaring och transport av proverna.

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024