Vi är en erfaren samarbetspartner inom inhemska och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

Vi producerar analys-, rapporterings- och sakkunnigtjänster för både forskningsgrupper och våra företagskunder för deras olika forskningsbehov. Vi erbjuder med 60 års erfarenhet servicehelheter som uppfyller standarderna för klinisk läkemedels- och vaccinprövning och som har skräddarsytts efter varje enskild kunds behov. Vi kan även bygga upp projektspecifika metoder efter våra kunders behov. Vi tillämpar GCP-principerna (Good Clinical Practice) i alla våra kliniska forskningstjänster.

Vi erbjuder skräddarsydda forskningstjänsthelheter inom klinisk läkemedelsprövning

Våra experter kan vid behov delta i prövningen ända från planeringsskedet. Vår tjänst skräddarsys efter kundens behov och kan omfatta bland annat instruktioner till de som ska undersökas och de som undersöker samt material i anslutning till provtagning och provhantering, en utsedd forskningskoordinator, analys och rapportering av resultaten.

Vi delat som samarbetspartner för att testa ett vaccin som skyddar mot ETEC-bakterien

Vi deltar som samarbetspartner i Helsingfors universitets, Helsingfors universitetssjukhus, Lääkärikeskus Aava, Villa Karo och Scandinavian Biopharmas forskningsprojekt som studerar säkerheten och skyddet av det nya diarrévaccin som skyddar mot ETEC-bakterien (Enterotoxic E. coli) . ETEC-bakterien är en bakterie som orsakar turistdiarré. Vi har grundat ett forskningslaboratorium med våra partners i Gran-Popo i Benin, Afrika, där vi analyserar prov som ingår i forskningen, det vill säga i ”diarréresan”.


Vårt mål är att ta laboratorietjänster till tillväxtmarknaderna

Vi deltar i BEAM-programmet som finansieras av Business Finland och utrikesministeriet och vars mål är att med hjälp av nya innovationer skapa konkurrenskraftig affärsverksamhet, nya arbetsplatser och välfärd i såväl utvecklingsländer som i Finland. I det nyligen inledda BEAM-projektet utvecklar vi modeller för affärsverksamhet med hjälp av vilka vi på bästa möjliga sätt kan kanalisera vårt eget kunnande för att effektivera hälsovården på målmarknaderna.

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024