Våra närlaboratorietjänster leder laboratoriet till en kund

För att kunna erbjuda smidiga närlaboratorietjänster verkar vi som våra kunders stöd på deras egna serviceställen. Våra närlaboratorietjänster omfattar analys av patientnära test, introduktion och provtagning. Via våra närlaboratorietjänster vill vi utveckla laboratorietjänsterna så att de blir ännu smidigare och gör det möjligt för våra kunder att välja vilka laboratorietjänster de använder.

Vi stödjer våra patientnära testningstjänster med det avancerade MediPOC-systemet

Alla våra patientnära testningstjänster är skräddarsydda efter kundens behov. I vårt heltäckande paket erbjuder vi utrustning för patientnära testning, underhåll och service av utrustning samt utbildning i dess användning. I alla våra tjänster satsar vi på högklassig och heltäckande kundservice och även för patientnära testning erbjuder vi både användar- och sakkunnigstöd.

I syfte att effektivera helhetsprocessen för patientnära testning har våra experter inom laboratoriebranschen utvecklat ett MediPOC-system som stödjer alla utrustning för patientnära testning på marknaden. Som ett resultat av omsorgsfull planering och ett noggrant utvecklingsarbete är MediPOC en av de mest avancerade programlösningarna för patientnära testning i Finland och internationellt.

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024