EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Klonatsepaami

S -Klona          KL 3060

Indikaatiot

Klonatsepaamihoidon seuranta.
Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään erilaisten epilepsiamuotojen hoitoon.
Klonatsepaami imeytyy lähes täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Klonatsepaamin jakautumistilavuus on 2-6 l/kg, ja se sitoutuu noin 85 %:sti plasman proteiineihin. Klonatsepaami metaboloituu lähes täysin, pääasiallisesti 7-aminoklonatsepaamiksi ja pienemmässä määrin 7-asetaminoklonatsepaamiksi ja hydroksiklonatsepaamiksi. Inaktiivit metaboliitit erittyvät virtsaan joko vapaina tai glukuronihappoon konjugoituneina. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee välillä 19-60 tuntia, ollen keskimäärin 23 tuntia.
Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin pitoisuuksia seerumissa.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeenottoa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia (LC).

Tekotiheys

2-3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 40-270 nmol/l (13-85 µg/l).
Toksinen pitoisuus on yli 320 nmol/l (100 µg/l).

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen@medix.fi

Kirjallisuus

Andre M, Boutroy MJ, Dubruc C, ym. Clonazepam pharmacokinetics and therapeutic efficacy in neonatal seizures. Eur J Clin Pharmacol 1986;30:585-9.
Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Laakkonen U-M, Heiskanen A. Screening and quantitation of benzodiazepines in serum samples. Kirjassa: Kaempe B, toim. T.I.A.F.T. Proceedings of the 29th international meeting Copenhagen: Mackeenzie, 1991, s. 262-6.
Päivitetty: 13.04.2017
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017