EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Nitratsepaami

S -Nipam KL 2398

Indikaatiot

Nitratsepaamihoidon seuranta. Nitratsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jolla on sedatiivinen, antiepileptinen ja anksiolyyttinen vaikutus.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, pitempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus on 100-250 nmol/l (28-70 µg/l).
Toksinen pitoisuus on yli 710 nmol/l (200 µg/l).

Nitratsepaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti, ja huippupitoisuudet saavutetaan 2 tunnissa. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Yksilöllistä vaihtelua esiintyy. Nitratsepaami sitoutuu plasman proteiineihin lähes 90 %:sti. Jakautumistilavuus on noin 2 l/kg, ja se suurenee iäkkäillä henkilöillä. Puoliintumisaika on keskimäärin 25 tuntia (vaihteluväli 20-48 tuntia), ja se pitenee vanhuksilla ja maksan vajaatoiminnassa. Jatkuvasti käytettäessä saavutetaan vakiintunut taso 4-5 päivän kuluttua. Nitratsepaami metaboloituu maksassa pelkistyksen ja asetylaation kautta ja erittyy virtsaan suurimmaksi osaksi metaboliitteina, vain alle 4 % muuttumattomana. Metaboliitit, 7-aminonitratsepaami ja 7-asetaminonitratsepaami, esiintyvät seerumissa yhtä suurina pitoisuuksina kuin nitratsepaami, mutta ne ovat farmakologisesti inaktiivisia.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen @medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005. Laakkonen U-M, Heiskanen A. Screening and quantitation of benzodiazepines in serum samples. Kirjassa: Kaempe B, toim. T.I.A.F.T. Proceedings of the 29th international meeting. Copenhagen: Mackeenzie, 1991, s. 262-6.
Päivitetty: 08.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017