EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Midatsolaami

S -Midats KL 1894

Indikaatiot

Midatsolaamhoidon seuranta.Midatsolaami on lyhytvaikutuksinen bentsodiatsepiiniryhmän unilääke

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

1 x  vko

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Huippupitoisuus 15 mg:n annoksella 20-60 min kuluttua on yleensä 0.3-0.6 µmol/l (0.1-0.2 mg/l).

Midatsolaami imeytyy nopeasti sekä suun kautta että lihakseen annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 0.5-1.5 tunnissa. Runsaan ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus on 30-60 %. Midatsolaami sitoutuu 96-98 %:sti plasman proteiineihin. Sitoutumisaste pienenee iäkkäillä ja munuaisen vajaatoiminnassa. Midatsolaamin jakautumistilavuus on 0.8-1.7 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee välillä 1.5-2.5 tuntia ja pitenee iäkkäillä, lihavilla ja maksakirroosissa. Sen puhdistuma on 4-8 ml/min/kg. Midatsolaami metaboloituu lähes täydellisesti. Päämetaboliitti on aktiivinen. Sen puoliintumisaika on vajaa tunti. Samanaikaiseti käytetyt CYP3A4:n estäjät lisäävät midatsolaamin pitoisuuksia moninkertaisiesti.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen @medix.fi

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005. Moffat AC, Jackson JV, Widdop B, toim. Clarke“s Isolation and identification of drugs. 2. painos. Lontoo: The pharmaceutical press, 1986, s. 711.

Päivitetty: 08.01.2015
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2017