EtusivuLaboratoriokäsikirjaTiedotteetTilauksetLähetteetMuut palvelutLaatuYhteystiedotTervetuloa asiakkaaksiKuluttajille

Zuklopentiksoli

S -Zuklop KL 4472

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Zuklopentiksolihoidon seuranta. Zuklopentiksoli on tioksanteeniryhmään kuuluva neurolepti. Sitä esiintyy kahtena isomeerinä, cis(Z)- ja trans(E)-klopentiksolina. Näistä cis(Z)-klopentiksoli eli tsuklopentiksoli on farmakologisesti aktiivinen. Sen vaikutus perustuu lähinnä dopamiini D2-reseptorien salpaukseen.

Näyte

2 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Suositeltava näytteenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään 3  kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

7-30 nmol/l (3-12 µg/l)

Suun kautta annetun zuklopentiksolin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa (vaihteluväli 2-12 tuntia). Hyötyosuus on noin 44 %. Lihakseen annetulla tsuklopentiksoliasetaatilla huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 24-36 tunnissa. Lihakseen injisoitu zuklopentiksolidekanoaatti hydrolysoituu hitaasti zuklopentiksoliksi. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 36 tunnin (24-48 tunnin) kuluttua injektion antamisesta. Näin ollen annostelumuodolla on merkittävä vaikutusfarmakokinetiikkaan. Zuklopentiksolin jakautumistilavuus on noin 20 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin 98 %:sti. Zuklopentiksolin puoliintumisaika seerumissa on noin 20 tuntia. Keskimääräinen systeemipuhdistuma on 0.86 l/min. Erittyminen tapahtuu metaboliitteina pääosin ulosteeseen. Metaboliitit eivät ole neuroleptisesti aktiivisia.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Kirjallisuus

Poulsen HJ, Olesen OV, Larsen N-E. Fluctuation of serum zuclopenthixol concentrations in patients treated with zuclopenthixol decanoate in Viscoleo. Ther Drug Monit 1994;16:155-9. Solgaard T, Kistrup K, Aaes-Jorgensen T, Gerlach J. Zuclopenthixol decanoate in maintenance treatment of schizophrenic outpatients. Minimum effective dose and corresponding serum levels. Pharmacopsychiatry 1994;27:119-23. Szukalski B, Lipska B, Webel L, Nurowska K. Serum levels and clinical response in long-term pharmacotherapy with zuclopenthixol decanoate. Psychopharmacology 1986;89:428-31.
Päivitetty: 09.02.2017
Lähetä palautetta | Avoimet työpaikatKaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2018