Mikrobiologiset näytteet

Bakteriologiset näytteet

Bakteriologiset näytteet tulisi pyrkiä ottamaan ennen mikrobilääkehoidon aloittamista. Näytteenotossa on tärkeää välttää alueen normaaliflooran kontaminaatiota. Liian niukka näytemäärä voi aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen. Pinnallisten näytteiden lähettämiseen suositellaan geelikuljetusputkea (Transpocult® tai vastaava). Syvien märkänäytteiden kuljetukseen suositellaan anaerobiampullia (Portagerm® tai vastaava). Mikäli anaerobiampullia ei ole käytettävissä, käytetään tavallista geelikuljetusputkea.

Tutkimuspyyntöön on tarpeen merkitä myös kliininen diagnoosi/kysymyksenasettelu, sekä näytteen laatu (esim. nielunäyte, leikkaus-haavaerite, punktionäyte) ja ottokohta (esim. oikea kainalo, vasemman keskikorvan erite, polvipunktioneste). Käynnissä oleva tai suunniteltu mikrobilääkehoito on tärkeää merkitä pyyntölomakkeelle. Lähetetietojen tarkka kirjaaminen auttaa löydösten merkityksen arvioinnissa. Näytteet tulee toimittaa tutkittavaksi mahdollisimman nopeasti. Tutkimuskohtaiset näytteenotto- ja säilytysohjeet ovat Laboratoriokäsikirjassa. Osalle tavallisimmista tutkimuksista löytyy myös asiakasohje.

Mykologian näytteet

Sieninäytteiden otossa on huomioitava mahdollisen edeltävän sienilääkityksen varoajat. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Laboratoriokäsikirjasta.

Virologiset näytteet

Yleisin näytemateriaali on seerumia, joka siirretään huolellisen erottelun jälkeen muoviputkeen kuljetusta varten. Jokaista tutkimusnimikettä varten on lähetettävä oma seerumiputki, poikkeuksena HIV- ja hepatiittitutkimukset. Pakettitutkimuksiin riittää yksi putki näytettä. Plasma soveltuu myös vasta-ainemääritysten näytemateriaaliksi. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Laboratoriokäsikirjasta. Useimmista virustutkimuksista annetaan lausunto, jonka pohjaksi tarvitaan mahdollisimman yksityiskohtaisia kliinisiä ja epidemiologisia tietoja potilaasta. Lähetteen ja pyynnön lisätietojen huolellinen täyttäminen on siten olennaisen tärkeää.

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022