Tutkimukset, joiden näytteet voidaan ottaa samaan geeliputkeen

  • Geeliputken tulee olla täynnä, jotta näytettä on riittävästi monelle laitteelle.
  • Pakettitutkimuksille tulee aina olla oma putki, esim. Lipidipaketti.
  • Samalla viivakooditunnisteella laboratorioon EI saa saapua useita putkia. Mikäli tähän on tarvetta (YML pyytää tutkimukselle erikseen varaputken tai esim. rasitustutkimuksiin muodostuu näytteitä ottavan laboratorion tietojärjestelmästä osatutkimuksille sama näytenumero), tulee näytteet lähettää esim. omassa minigrip-pussissa tai kuminauhalla toisiinsa liitettyinä.
  • Otettaessa useita tutkimuksia samaan putkeen, tulee näytettä käsitellä huonoiten säilyvän analyytin mukaan (sentrifugointi, säilytys- ja lähetyslämpötila).
  • Mikäli näyte pakastetaan, tulee seerumi erotella geelin päältä ennen pakastamista.
  • Tutkimuskohtaiset ohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.yml.fi -> laboratoriokäsikirja.

KL nro Etuliite Lyhenne Tutkimusnimike
1046 S - AFOS Alkalinen fosfataasi
1040 S - AFP Alfa-1-fetoproteiini
1026 S - ALAT Alaniiniaminotransferaasi
1028 S - Alb Albumiini
1078 S - Amyl Amylaasi
1038 S - Antitry Alfa-1-antitrypsiini
1128 S - ASAT Aspartaattiaminotransferaasi
1101 S - AST Antistreptolysiini
1137 S - B12-Vit B12-vitamiini (Kobalamiini)
1185 S - Bil Bilirubiini
1189 S - Bil-Kj Bilirubiinikonjugaatit
2106 S - C3 Komplementti C3
2107 S - C4 Komplementti C4
2013 S - Ca Kalsium
6032 S - Ca-Albk Kalsium, albumiinikorjattu
3414 S - CA12-5 CA 12-5 antigeeni
3587 S - CA15-3 CA 15-3 antigeeni
3412 S - CA19-9 CA 19-9 antigeeni
2034 S - CEA Karsinoembryonaalinen antigeeni
2134 S - CK Kreatiinikinaasi
2082 S - Cl Kloridi
1216 S - CRP C-reaktiivinen proteiini
1220 S - D-25 D-vitamiini-25-OH
3166 S - DHEAS Dehydroepiandrosteroni sulfaatti
2566 fS- Fe Rauta
1395 S - Ferrit Ferritiini
1422 S - FSH Follikkelia stimuloiva hormoni
1469 fS- Gluk Glukoosi
1489 S - GT Glutamyylitransferaasi
1545 S - Haptog Haptoglobiini
1666 S - IgA Immunoglobuliini A
1676 S - IgG Immunoglobuliini G
1688 S - IgM Immunoglobuliini M
2001 S - K Kalium
2095 fS- Kol Kolesteroli
2097 fS- Kol-HDL Kolesteroli, high density lipoproteiinit
2099 fS- Kol-LDL Kolesteroli, low density lipoproteiinit
2143 S - Krea Kreatiniini
2194 S - LD Laktaattidehydrogenaasi
2265 S - LH Luteinisoiva hormoni
2303 S - Mg Magnesium
2382 S - Na Natrium
1432 fS- Pi Fosfaatti, epäorgaaninen
2494 S - Prealb Prealbumiini
2502 S - Prog Progesteroni
2507 S - PRL Prolaktiini
2516 S - Prot Proteiini
3550 S - RF Reumafaktori, määritys
2737 S - SHBG Sukupuolihormoneja sitova globuliini
2775 S - T3-V Trijodityroniini, vapaa
2836 S - T4-V Tyroksiini, vapaa
2735 S - Testo Testosteroni
2756 fS- Transf Transferriini
2770 fS- Trigly Triglyseridit
2832 S - TSH Tyreotropiini
2884 S - Uraat Uraatti
2888 fS- Urea Urea

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024