Tutkimukset, joiden näytteitä ei tule ottaa geeliputkeen

Tutkimukset, joiden näytteitä EI tule ottaa geeliputkeen.

Tutkimuskohtaiset ohjeet löytyvät kotisivuiltamme laboratoriokäsikirjasta.

Tutkimus-
numero
Etuliite Lyhenne Tutkimusnimike
3920 S - Alprat Alpratsolaami
3922 S - Amiod Amiodaroni
3000 S - AMI Amikasiini
1068 S - Amitrip Amitriptyliini
1085 S - ADIONI Androstendioni
643 Pt- AIT-L Autoimmuunitutkimus, laaja
4733 S - Bupre Buprenorfiini
1222 S - DHEA Dehydroepiandrosteroni
1257 S - DhTesto Dihydrotestosteroni
1258 S - Disop Disopyramidi
3168 S - Doksep Doksepiini
9420 S - EstdioL Estradioli, lapsinäyte
1375 S - E1 Estroni
1383 S - Etosux Etosuksimidi
1243 S- Fenyt Fenytoiini
3702 S - Flekain Flekainidi
9239 S - Flufen Flufenatsiini
3805 S - Fluoks Fluoksetiini
1851 S - Fluvoks Fluvoksamiini
4630 S - Gabapen Gabapentiini
1450 S - GEN Gentamysiini
3949 S - Halop Haloperidoli
1867 P - Hcyst Homokysteiini
4628 fS- PP Haimaperäinen peptidi
1640 S - OHKloro Hydroksiklorokiini
3054 S - INH Isoniatsidi
6163 S - Itrakon Itrakonatsoli
2008 fS- CT Kalsitoniini
2027 S - Karba Karbamatsepiini
4631 S - Ketiap Ketiapiini
3500 S - Klopi Klomipramiini
3060 S - Klona Klonatsepaami
1882 S - ClDia Klooridiatsepoksidi
3963 S - Klorprm Klooripromatsiini
3964 S - Klotsa Klotsapiini
4504 fS- CgA Kromograniini A
6041 fP- CgA Kromograniini A
2151 B - Kromos Kromosomitutkimus, verestä
2157 S - Kryog-O Kryoglobuliini
2173 S - Kyhemag Kylmähemagglutiniinit
9024 S - Lakosam Lakosamidi
9005 S - Leflu Leflunomidi
6169 S - Leveti Levetirasetaami
4333 S - Levomep Levomepromatsiini
2236 S - Lidokai Lidokaiini
2260 S - Li Litium
3689 S - Lorat Loratsepaami
2325 S - Mekslet Meksiletiini
4767 S - Metadoni Metadoni
2349 S - Mians Mianseriini
1894 S - Midats Midatsolaami
1895 S - Mirtats Mirtatsapiini
6039 P - Mitotan Mitotaani (Lysodren)
1896 S - Moklob Moklobemidi
2398 S - Nipam Nitratsepaami
2408 S - Nortrip Nortriptyliini
1900 S - Olants Olantsapiini
2423 S - Oxpam Oksatsepaami
2451 S - Paras Parasetamoli
1913 S - Paroks Paroksetiini
3099 S - Perfen Perfenatsiini
9358 S - Posak Posakonatsoli
3894 S - Propfen Propafenoni
3109 S - RIF Rifampisiini
1930 S - Risper Risperidoni
1937 S - Sertral Sertraliini
4258 S - Sital Sitalopraami
8025 S - Sumet Sulfametoksatsoli
3255 S - Sultiam Sultiaami
4019 S - Temats Tematsepaami
2733 S - Teofy Teofylliini
3117 S - Tiopen Tiopentaali
9280 S - hsTesto Testosteroni, herkkä menetelmä
9934 S - hsTesVL Testosteroni, vapaa, laskettu, herkkä menetelmä
9193 S - Topira Topiramaatti
4026 S - Trats Tratsodoni
3266 S - Trimip Trimipramiini
3686 S - Tsopik Tsopikloni
1958 S - Venlaf Venlafaksiini
3915 S - Verpa Verpamiili
9247 S - Vigabat Vigabatriini
6167 S - Vorikon Vorikonatsoli
4472 S - Zuklop Zuklopentiksoli
1366 S - E2 Estradioli
3957 S- OHKarba Hydroksikarbatsepiini (10-)
4328 S- Lamotri Lamotrigiini
6262 S- 5HIAA Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-)
1235 S- 11Dok Deoksikortisoli (11-)
10387 S- Brivar Brivarasetaami
8944 S- Tsonis Tsonisamidi
10374 B- PEth Fosfatidyylietanoli
4737 S- AdenAb Adenovirus, vasta-aineet
10834 S- Albenda Albendatsoli
10935 S- Amisul Amisulpridi
6150 S- Aripi Aripipratsoli
1171 S- B2Miglo Beeta-2-mikroglobuliini
1200 S- Br  Bromidi
10938 S- Bupropi Bupropioni
1240 S- Diatsep Diatsepaami
1387 S- Fenob Fenobarbitaali
1644 S- 17HPROG Hydroksiprogesteroni (17-)
4844 S- IL2R Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen
10734 S- Isavuko Isavukonatsoli
2054 S- Kinid Kinidiini
3854 S- Klobat Klobatsaami
9290 S- C-DEF Komplementin puutostutkimus
9541 S- Cot Kotiniini
9799 S- Linetso Linetsolidi
8748 S- Oxipuri Oksipurinoli
2499 S- Primid Primidoni
4619 S- S100 Proteiini S100
9321 B- Sirolim Sirolimuusi

 

Tiedot päivitetty 1.3.2023. Tämän jälkeen tulevat muutokset ovat nähtävillä ohjekirjassa. Tätä listaa ei ylläpidetä yksittäisten muutosten osalta.

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024