Tutkimukset, joiden näytteitä ei tule ottaa geeliputkeen

Tutkimukset, joiden näytteitä EI tule ottaa geeliputkeen.

Tutkimuskohtaiset ohjeet löytyvät kotisivuiltamme laboratoriokäsikirjasta.
(* )= YML:n oma ATK -numero

KL nro
(ATK nro*)
Etuliite Lyhenne Tutkimusnimike
1020 P - ACTH Adenokortikotropiini
6078 P - Aldos Aldosteroni
6336 fP- Aldos Aldosteroni
3920 S - Alprat Alpratsolaami
3922 S - Amiod Amiodaroni
3000 S - AMI Amikasiini
1068 S - Amitrip Amitriptyliini
1085 S - ADIONI Androstendioni
(643) Pt- AIT-L Autoimmuunitutkimus, laaja
(642) Pt- AIT-S Autoimmuunitutkimus, suppea
22103 Pt- ARR Aldosteroni-reniini, suhde
4733 S - Bupre Buprenorfiini
1222 S - DHEA Dehydroepiandrosteroni
1257 S - DhTesto Dihydrotestosteroni
1258 S - Disop Disopyramidi
3168 S - Doksep Doksepiini
(9420) S - EstdioL Estradioli, lapsinäyte
1375 S - E1 Estroni
1383 S - Etosux Etosuksimidi
1243 S- Fenyt Fenytoiini
4735 S - FenytV Fenytoiini, vapaa
3702 S - Flekain Flekainidi
9239 S - Flufen Flufenatsiini
3805 S - Fluoks Fluoksetiini
1851 S - Fluvoks Fluvoksamiini
4630 S - Gabapen Gabapentiini
1448 fS- Gastr Gastriini
1450 S - GEN Gentamysiini
3949 S - Halop Haloperidoli
1867 P - Hcyst Homokysteiini
4628 fS- PP Haimaperäinen peptidi
1640 S - OHKloro Hydroksiklorokiini
6040 fS- Insu Insuliini
1700 fP- Insu Insuliini
1701 S - Insu Insuliini
3054 S - INH Isoniatsidi
6163 S - Itrakon Itrakonatsoli
2008 fS- CT Kalsitoniini
2027 S - Karba Karbamatsepiini
4631 S - Ketiap Ketiapiini
3500 S - Klopi Klomipramiini
3060 S - Klona Klonatsepaami
1882 S - ClDia Klooridiatsepoksidi
3963 S - Klorprm Klooripromatsiini
3964 S - Klotsa Klotsapiini
4504 fS- CgA Kromograniini A
6041 fP- CgA Kromograniini A
2151 B - Kromos Kromosomitutkimus, verestä
2157 S - Kryog-O Kryoglobuliini (kval)
2173 S - Kyhemag Kylmähemagglutiniinit
(9024) S - Lakosam Lakosamidi
(9005) S - Leflu Leflunomidi
6169 S - Leveti Levetirasetaami
4333 S - Levomep Levomepromatsiini
2236 S - Lidokai Lidokaiini
2260 S - Li Litium
3689 S - Lorat Loratsepaami
2325 S - Mekslet Meksiletiini
4767 S - Metadoni Metadoni
2349 S - Mians Mianseriini
1894 S - Midats Midatsolaami
1895 S - Mirtats Mirtatsapiini
6039 P - Mitotan Mitotaani (Lysodren)
1896 S - Moklob Moklobemidi
2398 S - Nipam Nitratsepaami
2408 S - Nortrip Nortriptyliini
1900 S - Olants Olantsapiini
2423 S - Oxpam Oksatsepaami
2451 S - Paras Parasetamoli
1913 S - Paroks Paroksetiini
3099 S - Perfen Perfenatsiini
(9358) S - Posak Posakonatsoli
3626 S - Pregnlo Pregnenolone
3894 S - Propfen Propafenoni
4560 fP- PTH Parathormoni (Intakti)
(650) S - ReumaPa Reumapaketti
6339 P - Reninm Reniini, konsentraatio
6338 fP- Reninm Reniini, konsentraatio
3109 S - RIF Rifampisiini
1930 S - Risper Risperidoni
1937 S - Sertral Sertraliini
4258 S - Sital Sitalopraami
(8025) S - Sumet Sulfametoksatsoli
3255 S - Sultiam Sultiaami
4019 S - Temats Tematsepaami
2733 S - Teofy Teofylliini
3117 S - Tiopen Tiopentaali
(9280) S - hsTesto Testosteroni, herkkä menetelmä
(9934) S - hsTesVL Testosteroni, vapaa, laskettu, herkkä menetelmä
(9193) S - Topira Topiramaatti
4026 S - Trats Tratsodoni
4942 S - TrpaAb Treponema pallidum, vasta-aineet
3266 S - Trimip Trimipramiini
3686 S - Tsopik Tsopikloni
1958 S - Venlaf Venlafaksiini
3915 S - Verpa Verpamiili
(9247) S - Vigabat Vigabatrin
6167 S - Voricon Vorikonatsoli
4472 S - Zuklop Zuklopentiksoli

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022