Virtsanäytteet

Laboratoriokäsikirjastamme löytyvät tiedot tutkimukseen tarvittavasta näytteenlaadusta, säilytyslämpötilasta ja säilytysajasta. Näytteenoton tai näytteiden vastaanoton yhteydessä merkitään lähetteeseen tai tutkimuspyyntöön tutkimuksesta riippuen esitiedot: näytteenottotapa, näytteenottoaika, näytteen rakossaoloaika sekä mikrobilääkitys. Laboratoriokäsikirjassa on asiakkaille ohjeita erilaisten virtsanäytteiden ottamiseen ja säilytykseen.

Virtsan perustutkimukset

Näytteenä käytetään puhtaasti laskettua virtsanäytettä (PLV). Näyte voi olla potilaan tilan mukaan joko ajoittamaton tai ajoitettu. Lisäksi lääkitys pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, mutta vasta näytteenoton jälkeen.

Virtsanäyte tulee toimittaa tutkittavaan laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Säilöntäaineelliseen putkeen siirretty näyte (U -Solut, U -BaktVi) voidaan säilyttää ja kuljettaa huoneenlämmössä, kun näytteet tutkitaan vuorokauden sisällä. Jääkaappilämpötilassa säilöntäaineellisessa olevassa putkessa näytteet säilyvät 1-3 vrk. Säilöntäaineettomaan putkeen siirretty näyte (U -Kemseul) säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä ja jääkaappilämpötilassa 24 tuntia, U -Solut vain 4 tuntia. Näytteen kuljetus tapahtuu kylmässä.

Ohje: Virtsanäyte, perustutkimukset (pdf).

Vuorokausivirtsanäyte

Vuorokausivirtsan keräyksen aikana syödään ja juodaan normaalisti, ellei ole annettu muita ohjeita. Virtsaa kerätään 24 tunnin ajan. Laboratorioon lähetettävä virtsamäärä tulee tarkastaa tutkimuksen näytteenotto-ohjeista. Keräystiedot merkitään lähetteeseen tai pyynnön lisätietoihin.

Ohjeet:

Vuorokausitutkimusten 24-tunnin keräys (säilöntäaineellinen)
Vuorokausitutkimusten 24-tunnin keräys (säilöntäaineeton)

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024