Kvalitet

Vårt laboratoriums kvalitet grundar sig på internationellt erkända standard SFS-EN ISO 15189. Vårt testlaboratorium har visat sin kompetens för FINAS per specialområde. En detaljerad beskrivning av våra kompetensområden finns på ackrediteringstjänsten FINAS webbplats.

laatu.png

 

Våra kompetensområden är

  • Dopinganalys
  • Genetik
  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi och immunologi
  • Läkemedels- och narkotikaanalys
  • Provtagning
  • Patologi
  • Patientnära testning

Kvalitetspolitik för Förenade Medix Laboratorier Ab

Förenade Medix Laboratorier Ab är ett privat serviceföretag som verkar inom laboratoriebranschen. Vi erbjuder högkvalitativa analyser och effektiv service främst för våra kunder inom hälsovården, men också för kunder inom industri och forskning samt för konsumentkunder.

Vi utvecklar våra tjänster efter våra kunders behov, genom att ta hänsyn till medicinska krav och diagnostiska behov. Vi svarar på kundens förväntningar av analyskvalitet och god och flexibel service. Det är ytterst viktigt för oss att våra kunder är nöjda med vår service.

Våra arbetsmetoder och operativa system garanterar tillförlitliga och högkvalitativa analyser, dessa täcker all verksamhet inom Förenade Medix Laboratorier och omfattar även våra samarbetspartners verksamhet. Vår verksamhet är baserat på standarderna SFS-EN ISO / IEC 17025 och EN ISO 15189 och för patientnära analyser SFS-EN ISO 22870. I klinisk läkemedelsforskning följer vi GCP principer. Antidopinglaboratoriet är ackrediterat av WADA, och uppfyller de internationella standarder som World Anti-Doping Agency (WADA) förutsätter samt övriga specifika krav.

Vi leder och motiverar alla anställda i Förenade Medix Laboratorier att agera enligt våra värderingar och att uppfylla företagets samhällsansvar. Vi eftersträvar en entusiastisk och frisk personal, där alla är aktiva och åtar sig att alltid utföra högkvalitativt arbete. Vår verksamhet styrs av kvalitet, lönsamhet, kontinuerlig utveckling och tillväxt.

 

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021