Sekukinumabi

S -Sekuk     KL 6571

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Lääkeannoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Näyteastia

Seerumigeeliputki ja erotteluputki.

Näyte

1-2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys

1 x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

10-15

Erittäin suurien ja pienien pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin.

Viitearvot

Psoriasispotilailla hyvä hoitovaste saavutetaan yleensä keskimäärin jäännöspitoisuuksilla yli 39 mg/l.

Tulkinta

On raportoitu, että aikuisilla sekukinumabin jäännöspitoisuuteen seerumissa vaikuttavat useat tekijät kuten mm. tupakointi, obesiteetti, pitkä hoitoaika sekä aiempi biologinen lääkehoito. Ensimmäisten tiheästi annosteltujen latausannosten aikana pitoisuudet voivat nousta yli 100 ug/mL. Tämän jälkeen hoidon jatkuessa ja siirryttäessä kerran 3-4 viikossa annosteluun vakaan tilan pitoisuudet ovat kirjallisuuden mukaan keskiarvoisesti >32.1 ug/mL (sekukinumabi 300 mg) ja >16.0 ug/mL (sekukinumabi 150 mg). Hoitoannoksilla vakaan tilan seerumin jäännöspitoisuudet ovat suorassa suhteessa annokseen. Huomattava on, että tutkimuksessa psoriasispotilailla 300 mg s.c. annoksella sekukinumabin vakaan tilan jäännöspitoisuudet 45.2-62.9 ug/mL ylittävillä pitoisuuksilla ei raportoitu saatavan hoidollista lisähyötyä. Vakaan tilan seerumin jäännöspitoisuuksien keskiarvon >39.1 ug/mL on arvioitu liittyvän 92.7 % todennäköisyydellä hyvään hoitovasteeseen aikuisilla psoriasispotilailla (PASI ≤2 tai yli 90 % vähennys PASI pisteytyksessä). Koska yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa huomattavasti sekukinumabin seerumipitoisuuksiin, tarkentuu sekukinumabin seerumin pitoisuuksien viitearvojen tulkinta vasta lisätiedon kertyessä.

Kirjallisuus

Bruin G, Loesche C, Nyirady J, Sander O. Population Pharmacokinetic Modeling of Secukinumab in Patients With Moderate to Severe Psoriasis. J Clin Pharmacol. 2017 Jul;57(7):876-885. doi: 10.1002/jcph.876. Epub 2017 Mar 8. PMID: 28273356; PMCID: PMC5485066.

Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M, Reich K, Griffiths CE, Papp K, Puig L, Nakagawa H,
Spelman L, Sigurgeirsson B, Rivas E, Tsai TF, Wasel N, Tyring S, Salko T, Hampele I, Notter M, Karpov A, Helou S, Papavassilis C; ERASURE Study Group; FIXTURE Study Group. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38. doi: 10.1056/NEJMoa1314258. Epub 2014 Jul 9. PMID: 25007392.

Paul C, Lacour JP, Tedremets L, Kreutzer K, Jazayeri S, Adams S, Guindon C, You R,
Papavassilis C; JUNCTURE study group. Efficacy, safety and usability of secukinumab administration by autoinjector/pen in psoriasis: a randomized, controlled trial (JUNCTURE). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Jun;29(6):1082-90. doi: 10.1111/jdv.12751. Epub 2014 Sep 22. PMID: 25243910.

Soenen R, Meulewaeter E, Grine L, Van den Berghe N, Brouwers E, Speeckaert R, Lanssens S,
Temmerman L, Lambert J, Gils A. Defining a Minimal Effective Serum Trough Concentration of Secukinumab in Psoriasis: A Step toward Personalized Therapy. J Invest Dermatol. 2019 Oct;139(10):2232-2235.e1. doi: 10.1016/j.jid.2019.04.012. Epub 2019 May 5. PMID: 31067484.

Soenen R, Wang Z, Grine L, Dreesen E, Schots L, Brouwers E, Declerck P, Thomas D, Lambert J. Therapeutic drug monitoring in dermatology: the way towards dose optimization of secukinumab in chronic plaque psoriasis. Clin Exp Dermatol. 2022 Mar 4. doi: 10.1111/ced.15157. Epub ahead of print. PMID: 35245966.

Tekopaikka

Sanquin
Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen).
Standardi: EN ISO 15189

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 05.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023