Fenobarbitaali

S -Fenob          KL 1387

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Fenobarbitaalihoidon seuranta.
Fenobarbitaalia käytetään epilepsialääkkeenä. Se imeytyy lähes täydellisesti (80-90 %) suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnin kuluessa. Se sitoutuu noin 50 %:sti plasman proteiineihin. Fenobarbitaalin jakautumistilavuus on 0.5-0.7 l/kg. Noin 65 % fenobarbitaalista metaboloituu maksassa p-hydroksifenobarbitaaliksi, joka on inaktiivinen. Noin 25 % erittyy muuttumatta virtsaan. Eritys on pH:sta riippuvainen. Fenobarbitaalin puoliintumisaika seerumissa vaihtelee aikuisilla välillä 50-120 tuntia ja lapsilla 40-70 tuntia. Se pitenee maksakirroosissa ja iäkkäillä henkilöillä. Vakiintuneen tason saavuttamiseen tarvitaan 10-25 vuorokautta.
Valproaatti voi lisätä fenobarbitaalin pitoisuutta seerumissa jopa 40 % estämällä tämän metaboliaa. Fenobarbitaali voimakkaana entsyymi-induktorina pienentää muiden lääkeaineiden pitoisuuksia.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

CEDIA

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus on 43-172 µmol/l.
Toksisia oireita voi esiintyä, jos pitoisuus ylittää 215 µmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 22.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024