Helicobacter pylori, ureakoe

Pt-Hepy-R          KL 4475

Tutkimus lopetettu

Pohjukaissuolihaavauman syntyyn vaikuttava keskeisin altistava tekijä on helikobakteeri-infektion aiheuttama krooninen gastriitti. Noin 10-15 % helikobakteeri-infektoituneista henkilöistä saa maha- tai pohjukaissuolihaavauman jossain vaiheessa elämänsä aikana. Lähes 90 %:lla ulkustautia sairastavista potilaista todetaan helikobakteeri-infektio. Krooninen gastriitti johtaa jatkuessaan myös mahan limakalvon atrofiaan. Atrofisen gastriitin tiedetään olevan mahasyövän riskitekijä, joten helikobakteeri-infektion merkitys mahasyövän synnylle on yleisesti hyväksytty.
Kätevä ja erittäin spesifinen helikobakteeri-infektion osoittaja on 13C-ureahengitystesti. Helikobakteereille on ominaista, että ne ureaasientsyyminsä avulla pilkkovat urean hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi. Kun urea leimataan ei-radioaktiivisella hiilen stabiililla isotoopilla (13C), voidaan bakteeritoiminnan tuloksena syntyvä leimautunut CO2 mitata massaspektrometrilla. Koska hengitysilmassa on normaalin 12C-isotoopin lisäksi aina jonkin verran 13C-isotooppia, on testin yhteydessä aina otettava ns. 0-hengitysnäyte. Varsinainen testinäyte puhalletaan testikitistä riippuen joko 30 min tai 10 min kuluttua 13C-urean nauttimisen jälkeen.
Hengitystestin spesifisyys ja herkkyys ovat yli 95-prosenttiset ja se soveltuu sekä seulontaan että hoidon seurantaan. Urea-hengitystestillä on mahdollista todeta häätöhoidon onnistuminen jo yhden kuukauden kuluttua hoidon lopettamisesta.

Indikaatiot

Helicobacter pylori-infektion osoittaminen ja häätöhoidon onnistumisen varmistaminen.

Näyte

Testiputkiin puhallettu uloshengitysilma (0-näyte ja 13C-urean nauttimisen jälkeen puhallettu näyte).
Näytteenotto erillisen ohjeen mukaan.
Testin suorittamiseen suosittelemme diabactUBT- hengitystestikittiä. Käyttämäämme menetelmään soveltuvat myös muut markkinoilla olevat hengitystestikitit. Testi on suoritettava aina ko. kitin ohjeiden mukaisesti.
Näytteenottokitit toimittaa Yliopiston Apteekki. Asiakkaan tulee itse tilata kitit apteekista.
Näytteenottoon  liittyviä ohjeita saa asiakaspalvelustamme, puh. 09 - 52561.

Säilytys ja lähetys

Säilytys huoneenlämmössä. Näyte säilyy huoneenlämmössä avaamatta ja tiiviisti suljettuna kaksi viikkoa.

Menetelmä

Massaspektrometria (MS).

Tekotiiheys

Tehdään 2 kertaa viikossa. Valmis 1-3 työpäivässä.

Viitearvot

Negatiivinen, ei helikobakteeria.

Tulkinta

Testitulos vastataan:
Negat, tulos negatiivinen, ei helikobakteeri-infektiota osoitettavissa.
Posit, tulos positiivinen, viittaa käynnissä olevaan helikobakteeri-infektioon.

Testin tulkintaan vaikuttavat lääkkeet, joiden vaikutus kohdistuu helikobakteeriin tai ureaasiaktiivisuuteen. On erityisesti huomioitava, että testi voidaan suorittaa vasta neljän viikon kuluttua häätöhoidosta. Muiden lääkkeiden jälkeiset varoajat on mainittu erillisessä näytteenotto-ohjeessamme.

LääkeaineryhmäVaroaika
Helikobakteerin häätöhoito4 vko
Muut antibiootit, protonipumpun estäjät ja vismuttivalmisteet2 vko
Muut suolahapon eritykseen tai suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkkeet, antasidit ja limakalvon suoja-aineet1 vrk

Tiedustelut

kemisti Johanna Ristimaa
johanna.ristimaa@synlab.fi
sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
anna.muotiala@synlab.fi

Kirjallisuus

Färkkilä M. Maastrichtin sopimus - uusi eurooppalainen suositus Helicobacter pyloriin hoidosta. Suom Lääkäril 1997;52:1785-7.
Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito. Käypä hoito -suositukset, 2002. Internet-osoitteessa: http://www.terveysportti.fi/pls/kh/kaypahoito?suositus=hoi08041.
Päivitetty: 02.07.2019

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2020