Luuydintutkimus, MGG- ja rautavärjäys

Bm-MGGFe          KL  2269

Indikaatiot

Luuytimen aspiraatiovalmisteen tutkimista käytetään veren muodostuksen häiriöiden selvittelyyn sekä diagnostiikassa että hoidon seurannassa. Tutkimus antaa arvokasta tietoa selvitettäessä perifeerisessä veressä todettuja määrällisiä (esim. anemia, trombosytopenia/trombosytoosi, leukopenia/leukosytoosi) tai laadullisia poikkeavuuksia (varhaismuotojen esiintyminen, poikkeava morfologia jne.) sekä jatkotutkimuksena muille löydöksille (esim. hypersedimentaatio tai paraproteinemia). Tavallisia syitä tutkimuksen tekemiseen ovat myös kliininen epäily vertamuodostavan solukon sairaudesta tai siihen vaikuttavista puutoksista, infiltraatioista (maligniteetit yleensä), lääkeaineista, myrkyistä, infektioista tai yleissairauksista.

Lähete

Hematologisen solumorfologian lähete B. Näytteen mukana tulee lähettää mahdollisimman lähellä näytteenottoaikaa tehdyn verekuva-analyysin tulokset joko lähetteessä tai erillisellä tulosteella.

Näyte

Näytteenoton suorittanut lääkäri ruiskuttaa näytettä kellolasille 0.5 ml - 1 ml, jolla on muutama tippa 3.5 % Na-sitraattia. Kellolasilta kerätyistä luuydinfragmenteista tehdään 2- 4 puristevalmistetta kahden aluslasin välissä varovasti vetäen päällimmäinen pois puristamatta. Perifeerisestä verestä tehdään samanaikasesti 2 sivelyvalmistetta, jolloin veri otetaan sormenpäästä.

Säilytys ja lähetys

Jos valmisteita ei voida lähettää 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta, suosittelemme valmisteiden kiinnittämistä (10 min:n metanolikiinnitys).

Menetelmä

Bm-MGG- ja Bm-Fe-värjäys sekä veren sivelyvalmisteen MGG-värjäys ja mikroskopointi.

Tekotiheys

1 x/vko

Vastausaika (arkipäivää)

12

Tulkinta

Tuloksesta annetaan kirjallinen lausunto, joka koostuu perifeerisen veren sivelyvalmisteen ja luuydinvalmisteen MGG- ja rautavärjäyksen kuvailevasta osasta ja yhteenvedosta tulkintoineen. Luuydinnäyte on konsultaatio, mistä syystä tutkimuspyyntölomakkeeseen toivotaan merkittävän työdiagnoosi, kysymyksen asettelu tarpeellisine lisätietoineen kliinisistä ja muista tutkimuslöydöksistä ja lääkityksestä tai muista hoidoista sekä aikaisemman luuydintutkimuksen tulos, jos sellainen on tehty. Tiedot viimeisestä verenkuvatutkimuksesta ovat esitietoina aina tarpeelliset.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.09.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022