Maksarasitustutkimus

S -MaksaT        ATK nro 84

Osatutkimukset

B -PVK (MCV)        KL 2473
S -GT        KL 1489
S -ASAT        KL 1128
S -ALAT        KL 1026
S -CDT        KL 4101

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen varhaistunnistaminen sekä suurkulutuksen hoidon motivointi ja onnistumisen seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki  tai seerumigeeliputki
EDTA -putki (K2)

Näyte

1 ml seerumia (geeliputkea käytettäessä, otettava geeliputki täyteen näytettä)
B -PVK:  EDTA-putkellinen verta

Säilytys ja lähetys

Säilytys jääkaapissa ja lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman pian. Huom! Huoneenlämpösäilytyksessä MCV suurenee jonkin verran, muutos on suuruusluokkaa + 5 % / vrk.

Menetelmä

Ks. osatutkimukset.

Tekotiheys

Tehdään arkisin (ma-pe), valmis seuraavana työpäivänä

Viitearvot

Ks. osatutkimukset

Tulkinta

Suurkulutuksen rajana pidetään miehillä 280 g (24 ravintola-annosta) ja naisilla 190 g (16 ravintola-annosta) absoluuttista alkoholia viikossa. Tutkimuksessa on useiden osatutkimusten antaman informaation yhdistelmällä mahdollista todeta valtaosa alkoholin suurkuluttajista eli tutkimuksen herkkyys on hyvä. Sen sijaan yksittäisen osatutkimuksen poikkeavuus on arvioitava aina suhteessa muuhun kliiniseen informaatioon, vaikkakin osatutkimuksista desialotransferriinin spesifisyys on muita parempi. Mini-interventiotutkimuksen mukaan paras tulos saavutetaan yhdistämällä laboratoriotutkimukset kyselylomake-seulaan. Tutkimusstrategian sopimiseksi suosittelemme yhteistyötä esimerkiksi työterveyshuollon kanssa.

1. Desialotransferriini, niukkahiilihydraattinen transferriini, S -CDT
Transferriinini on glykoproteiini, jonka hiilihydraattiketjujen päissä on nollasta kuuteen sialihappoa. Neljä sialihappoa sisältävä muoto on yleisin. Alkoholin käyttö lisää niukasti sialihappoa sisältävien transferriini-muotojen (=niukkahiilihydraattinen transferriini, CDT) määrää. Jos päivittäinen alkoholinkäyttö ylittää kahden viikon ajan 50 - 80 g, saattaa CDT- pitoisuus kohota. Kohonnut CDT pysyy viitevälin yläpuolella kahdesta neljään viikkoon alkoholinkäytön lopettamisen jälkeen. Primaarinen biliaarinen kirroosi, krooninen aktiivinen hepatiitti ja eräät harvinaiset perinnölliset sairaudet voivat lisätä CDT:n määrää.
2. Glutamyylitransferaasi, S -GT
GT:n herkkyys osoittaa hyvin runsas alkoholinkäyttö on sama kuin CDT:n eli 60 - 90 % ja herkkyys osoittaa suurkulutus 50 - 70 %, nuorilla jopa vain 30 %. GT:n spesifisyys on huono, sillä se muuttuu monissa maksasairauksissa. Osalla suurkuluttajista lisääntyy joko CDT tai GT, mutta eivät molemmat, joten molempien tutkiminen yhdessä parantaa herkkyyttä. Laboratoriotulokset on kuitenkin aina tulkittava yhdessä kliinisen kokonaistilanteen kanssa.
3. Punasolujen keskitilavuus, E -MCV
Korkea MCV viittaa etenkin miehillä alkoholin suurkulutukseen, jos potilaalla ei ole B12- vitamiinin tai foolihapon puutetta. MCV:n herkkyys osoittaa suurkulutus on alhainen.
4. Transaminaasit (S -ASAT; S -ALAT)
Transaminaasit ovat hyvin epäspesifisiä maksavaurion osoittajia. Alkoholin aiheuttamassa maksavauriossa ASAT lisääntyy usein enemmän kuin ALAT.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 29.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023