Proteiini, fraktiot, M-komponentin ja kevyiden ketjujen osoitus (virtsa)

ks. U -Immfix         KL 3402
     dU-Immfix         KL 3403

Tutkimuksella osoitetaan virtsan monoklonaaliset immunoglobuliinit ja/tai vapaat kappa- tai lambdaketjut.

Indikaatiot

Kevytketjumyelooman ja raskasketjutaudin diagnostiikka sekä benignin monoklonaalisen gammapatian ja myelooman erotusdiagnostiikka sekä kevytketjunefropatian toteaminen.

Näyte

10 ml kertavirtsaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte otetaan säilöntäaineettomaan putkeen. Näyte säilyy 7 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Tekotiheys

1-2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Menetelmä

Monoklonaaliset immunoglobuliinit ja/tai vapaat kevyet ketjut todennetaan ja tyypitetään konsentroidusta virtsasta immunofiksaatiolla.

Viitearvot

Tuloksesta annetaan lausunto, jossa kiinnitetään huomio vapaiden monoklonaalisten kevyiden ketjujen ja mahdollisten kokonaisista immunoglobuliinimolekyyleistä koostuvien M-komponenttien esiintymiseen ja määrään.

Tulkinta

Kevytketjumyeloomassa ja raskasketjutaudissa saattaa seerumissa olla todettavissa hypogammaglobulinemia, joten tutkimus on syytä suorittaa kaikista uusista todetuista hypogammaglobulinemiatapauksista. Lisäksi malignissa myeloomassa (IgG, IgA, IgD, IgE) ja Waldenströmin makroglobulinemiassa virtsassa esiintyy vapaita monoklonaalisia joko kappa- tai lambdaketjuja (yli 80 %:ssa), benignissä monoklonaalisessa gammapatiassa ei koskaan. Tästä syystä tutkimusta voidaan käyttää seerumissa esiintyvän M-komponentin malignisuuden arvioinnissa. Benigneissä tiloissa virtsassa saattaa esiintyä kokonaisen immunoglobuliinimolekyylin muodostamaa M-komponenttia.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 27.09.2018

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022