Tyroksiini, vapaa, dialyysi

S -T4-Vdi        KL 6160

Indikaatiot

Hyper- ja hypotyreoosin diagnostiikka. Kilpirauhasen toiminnan selvittäminen ongelmatilanteissa, esim. kun S -T4-V- ja S -TSH- tulokset ovat ristiriidassa keskenään.

Näyte

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
Tyroksiinihoidon seurannassa näyte otetaan mieluiten aamulla ennen tyroksiiniannoksen ottamista. Näin voidaan menetellä myös niiden potilaiden kohdalla, jotka ottavat tyroksiinin illalla. Lääkkeen ottamisen jälkeen seerumin T4-V -pitoisuus suurenee 10 - 20 %, mitä tietoa voidaan käyttää arvioidessa niiden potilaiden tulosten arvioinnissa, jotka ovat ehtineet ottaa tyroksiinin ennen näytteen ottoa.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määritys dialysaatista.

Tekotiheys

1 - 2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

10-14

Viitearvot

8 - 21 pmol/l

Tulkinta

Veren proteiinimuutokset eivät häiritse dialyysimenetelmää. Suuretkaan sitojaproteiinien (TBG, TBPA, albumiini) pitoisuus- tai affiniteettimuutokset eivät vaikuta T4-Vd-tulokseen. Myöskään heterofiiliset vasta-aineet, autovasta-aineet tai reumafaktori eivät häiritse dialyysimenetelmää. Varsinkin kolme viimeksi mainittua aiheuttavat virheellisiä tuloksia monissa suorissa immunokemiallisissa T4-V-määritysmenetelmissä.
Dialyysimenetelmänkään antama tulos ei aina sovi potilaan kliiniseen kuvaan. T4-Vd-pitoisuutta saattavat lisätä hepariinihoito, suuret salisylaattiannokset ja furosemidi, kun taas antikonvulsiiviset lääkkeet, varsinkin fenytoiini ja karbamatsepiini pienentävät tulosta jonkin verran. Vaikeissa ei-kilpirauhasperäisissä taudeissa (non-thyroidal illness) pitoisuus voi olla kohonnut, mikä osassa tapauksia johtuu vapaiden rasvahappojen pitoisuuden kohoamisesta.
T4-Vd-pitoisuus pienenee raskauden loppua kohti, mutta harvoin niin paljon, että arvo olisi viitealueen alapuolella.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 23.04.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022