Tyroksiini, vapaa, dialyysi

S -T4-Vdi        KL 6160

Indikaatiot

Hyper- ja hypotyreoosin diagnostiikka. Kilpirauhasen toiminnan selvittäminen ongelmatilanteissa, esim. kun S -T4-V- ja S -TSH- tulokset ovat ristiriidassa keskenään.

Näyteastia

Seerumiputki tai Seerumigeeliputki (näyte on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen).

Näyte

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. 
Tyroksiinihoidon seurannassa näyte otetaan mieluiten aamulla ennen tyroksiiniannoksen ottamista. Näin voidaan menetellä myös niiden potilaiden kohdalla, jotka ottavat tyroksiinin illalla. Lääkkeen ottamisen jälkeen seerumin T4-V -pitoisuus suurenee 10 - 20 %, mitä tietoa voidaan käyttää niiden potilaiden tulosten arvioinnissa, jotka ovat ehtineet ottaa tyroksiinin ennen näytteenottoa.

Näytteen säilytys

Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Jääkaapissa säilytetyn näytteen lähetys huoneenlämmössä, pakastettuna säilytetyn näytteen lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määritys dialysaatista.

Tekotiheys

1 - 2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

10-14

Viitearvot

8 - 21 pmol/l

Tulkinta

Veren proteiinimuutokset eivät häiritse dialyysimenetelmää. Suuretkaan sitojaproteiinien (TBG, TBPA, albumiini) pitoisuus- tai affiniteettimuutokset eivät vaikuta T4-Vd-tulokseen. Myöskään heterofiiliset vasta-aineet, autovasta-aineet tai reumafaktori eivät häiritse dialyysimenetelmää. Varsinkin kolme viimeksi mainittua aiheuttavat virheellisiä tuloksia monissa suorissa immunokemiallisissa T4-V-määritysmenetelmissä.
Dialyysimenetelmänkään antama tulos ei aina sovi potilaan kliiniseen kuvaan. T4-Vd-pitoisuutta saattavat lisätä hepariinihoito, suuret salisylaattiannokset ja furosemidi, kun taas antikonvulsiiviset lääkkeet, varsinkin fenytoiini ja karbamatsepiini pienentävät tulosta jonkin verran. Vaikeissa ei-kilpirauhasperäisissä taudeissa (non-thyroidal illness) pitoisuus voi olla kohonnut, mikä osassa tapauksia johtuu vapaiden rasvahappojen pitoisuuden kohoamisesta.
T4-Vd-pitoisuus pienenee raskauden loppua kohti, mutta harvoin niin paljon, että arvo olisi viitealueen alapuolella.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 30.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024