U -Virtsatutkimus 2, seulonta ja viljely

U -Tutk-2 KL 3269 sisältää:

U -KemSeul      KL 1881
U -BaktVi          KL 1155

Indikaatiot

U -Tutk-2 paketti on tarkoitettu infektioepäilyihin sekä infektioiden jälkitarkastuksiin.

Näyteastia

Säilöntäaineeton ja/tai säilöntäaineellinen virtsakuljetusputki.

Näyte

Puhtaasti laskettu virtsanäyte (PLV), rakkoaika vähintään 4 h.

Akuuteissa infektiotapauksissa joudutaan usein tyytymään 4 h lyhyempään rakkoaikaan (ajoittamaton näyte), joka tulee ilmoittaa esitiedossa. Pussivirtsa, rakkopunktio, kerta- tai kestokatetrointi ilmoitettava esitiedoissa.

Näytteen säilytys

U -KemSeul -näyte otetaan säilöntäaineettomaan putkeen. Tutkimuskelpoisena näyte säilyy huoneenlämmössä 8h ja jääkaappilämpötilassa 24h.

U -BaktVi -näyte otetaan säilöntäaineelliseen putkeen. Tutkimuskelpoisena näyte säilyy huoneenlämmössä 24 h ja jääkaappilämpötilassa 3 vrk

Näytteen lähetys

Useimmiten U -KemSeul tutkitaan paikan päällä eikä näytettä lähetetä.

Lähetys huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Kemiallisen seulontakoe eli liuskatesti.
Partikkelilaskenta virtaussytometrillä ja tarvittaessa mikroskopointi ja viljely. Bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritykset merkittäviksi tulkituista löydöksistä.

Tekotiehys

Ks. erillistutkimukset U -KemSeul ja U -BaktVi.

Vastausaika

2

Virhelähteet

Ajoittamattoman näytteen tuloksen tulkintaan on suhtauduttava varauksella. Säilöntäaineettoman virtsan kylmäkuljetuksen tulee olla aukoton eikä saa ylittää käytännössä 24 h. Antimikrobilääkitys.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.03.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023