Bakteeri, viljely 2 ulosteesta

F -BaktVi2          KL 3443

Akkreditoitu menetelmä.

Ulosteviljely 2:een kuuluvat: Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, hiivat ja normaalista poikkeava valtakasvusto.

Indikaatiot

Joko mikrobilääkehoitoon liittyvän tai muutoin vaikean ja pitkittyneen ripulin etiologian selvittely. Antibioottiripulin selvittelyssä suositeltavampi tutkimus on Clostridium difficile, viljely ja toksiinin osoittaminen (F-CldiViT KL 6064).

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Tikku työnnetään kuljetusputkeen. Kuljetusputki pannaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Edeltävät antibioottihoidot on tärkeää mainita.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk. C.difficile säilyy muiden anaerobisten bakteerien tavoin huonosti.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Anaerobinen ja aerobinen viljely yleis- ja selektiivisille elatusaineille.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Tulkinta

Runsas C. difficile -löydös on yleensä merkitsevä ja usein se voidaan yhdistää mikrobilääkehoitoon, joskus myös sytotoksiseen lääkehoitoon. C. difficile -löydöksen määrää merkittävämpi tekijä on kannan kyky tuottaa toksiinia. Vain toksiinia tuottavat kannat kykenevät aiheuttamaan oireisen infektion (Clostridium difficile, viljely ja toksiinin osoittaminen F-CldiViT KL 6064). Huomattavasti harvinaisempia ovat runsaat Staph. aureus- ja hiivalöydökset ripulitapauksissa.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 27.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023