FISH-tutkimus, yksittäinen

-KromFISH          ATK nro 408

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

FISH-menetelmää käytetään mm. tietyn kromosomiaineksen tunnistamiseen esim. G-raita-analyysissä havaitun yksittäisen kromosomin poikkeavan raitakuvion tarkempaan selvittelyyn (muu kuin mikrodeleetioepäily).

Indikaatiot

1. Tavallisessa kromosomitutkimuksessa todetun kromosomipoikkeavuuden tarkempi selvittely
2. Yksittäisen kromosomin tietyn raita-alueen tai geenin tutkimus spesifisellä koettimella.

Näyte

5 ml hepariiniverta (lapset: 1-2 ml).
Tutkimus on tilattavissa kromosomitutkimuslähetteellä K.

Säilytys ja lähetys

Lähetys mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen huoneenlämmössä. Mikäli lähetys viivästyy, lyhytaikainen säilytys jääkaapissa  (max 1-3 vrk).

Menetelmä

FISH-tutkimus tehdään tutkittavalle kromosomialueelle spesifisiä fluoresoivia DNA-koettimia käyttäen. Tulos analysoidaan fluoresenssimikroskooppisesti.

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

11 - 13

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Poikkeavissa tapauksissa ilmoitetaan kromosomimuutos sekä sen luonne ja tarkka sijainti.

Tekopaikka

E. Gulbja Laboratorija
Akkreditointitaho: LATAK (EA MLA:n jäsen)
Standardi: LVS EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 19.11.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020