Trisomiatutkimus

Am-TriNhO KL 6059 Am-Trisomia, nukleiinihappo
Cv-TriNhO KL 6061 Cv-Trisomia, nukleiinihappo
B -TriNhO KL 6060 B -Trisomia, nukleiinihappo
Ts-TriNhOL ATK 10202 Ts-Trisomia, nukleiinihappo

Akkreditoitu tutkimus.

Jokaisessa raskaudessa esiintyy pieni kromosomipoikkeavuuden riski (0.2-0.4%). Perinteinen kromosomitutkimus on kuitenkin aiheellinen vain osassa tapauksia. Yleisimmät kromosomipoikkeavuudet ovat kromosomien 13-, 18- ja 21-trisomiat sekä sukukromosomien (X ja Y) lukumääräiset poikkeavuudet. Nämä tyypillisimmät poikkeavuudet voidaan todeta pienestä näytemäärästä trisomia-PCR -tutkimuksella (Am/Cv/B -TriNhO), joka perustuu usean kromosomispesifisen mikrosatelliittimarkkerin tutkimiseen.

Uusi laaja trisomiatutkimus (Ts-TriNhOL) kattaa kromosomien 13, 18, 21, X ja Y lisäksi kromosomien 15, 16 ja 22 lukumääräpoikkeavuudet, jotka ovat ensin mainittujen lisäksi seuraavaksi yleisimpiä numeerisia kromosomipoikkeavuuksia. Laajalla trisomiatutkimuksella todetaan/poissuljetaan siten perustutkimusta kattavammin useampia trisomioita. Edellisen vuoksi  TriNhOL-tutkimus on hyödyllinen erityisesti tuntemattomasta syystä keskeytyneen raskauden syiden selvittelyssä.

Trisomiatutkimuksilla saadaan esille myös triploidia eli koko kromosomiston esiintyminen kolminkertaisena.  Merkittävästi parempi erotuskyky koko genomin laajuudella saavutetaan molekyylikaryotyypitystutkimuksella (Ts-MKsyn, KL 6221), joka paljastaa lähes kaikki genomissa esiintyvät kopiolukumuutokset (deleetiot ja duplikaatiot). Em. tutkimusvaihtoehdot voivat olla aiheellisia silloin, kun epäillään tai halutaan poissulkea muitakin perimän muutoksia kuin trisomitutkimuksiin kuuluvat numeeriset kromosomipoikkeavuudet.  Trisomiatutkimukset voidaan tehdä myös verinäytteestä tarvittaessa.Indikaatio

Raskauden aikana tehtävä tutkimus (Am/Cv-TriNhO)
1. Seerumiseulassa /riskilaskennassa suurentunutta riskiä osoittava tulos.
2. Poikkeavan NIPT-tutkimustuloksen varmistaminen joko lapsivesi- tai istukkanäytteestä.
3. Myöhäisraskaudessa herännyt epäily mahdollisesta trisomiasta (esim. ultraäänitutkimuksen perusteella).

 Keskeytyneen raskauden syyn selvittely (Ts-TriNhOL)
1. Yllättäen keskeytyneen raskauden syyn selvittely.
2. Tuntemattomasta syystä raskauden loppuvaiheessa menehtynyt sikiö (fetus mortus) 

Näyte

Sikiöaikainen tutkimus
1. 3 ml lapsivettä (jos halutaan myös kromosomitutkimus, se tulee lähettää muualle tutkittavaksi)
2. n. 5 mg villusnäytettä (jos halutaan myös kromosomitutkimus, se tulee lähettää muualle tutkittavaksi)

Keskeytyneen raskauden syyn selvittely
1. Kudospala (n. 1-3 mg) sikiön ihosta ja/tai istukkakudoksesta. Kudosäytteen voi laittaa PBS:n tai suolaliuokseen ja lähettää putkessa. (Jos halutaan myös kromosomitutkimus, se tulee lähettää muualle tutkittavaksi.)
2. 0.5-2 ml EDTA-verta sikiöstä  (jos halutaan myös kromosomitutkimus, se tulee lähettää muualle tutkittavaksi)


Tutkimus tilattavissa raskaudenajan sikiötutkimuslähetteellä R (prenataalinäytteet) tai kromosomitutkimuslähetteellä K.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämpöisenä.  Mikäli lähetys viivästyy, väliaikainen säilytys jääkaapissa  (1-3 vrk).

Menetelmä

Kvantitatiivinen fluoresenssi-PCR (QF-PCR) + fragmenttianalyysi (kromosomispesifisten mikrosatelliittimarkkerien todentaminen kapillaarielektroforeesilla).

Tekotiheys

1-2 x vko (Am/Cv/B)
1 x 2 vko (Ts)

Vastausaika (arkipäivää)

3-6 (Am/Cv/B)
6-11 (Ts)

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Tiedustelut

genetics@medix.fi
Päivitetty: 03.09.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019