Tsopikloni

S -Tsopik Kl 3686


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Tsopiklonihoidon seuranta.
Tsopikloni on syklopyrrolonien ryhmään kuuluva unilääke. Tsopikloni sitoutuu keskushermoston bentsodiatsepiinireseptoreihin tai niihin läheisesti liittyviin rakenteisiin. Tsopiklonilla on anksiolyyttistä, antikonvulsiivista ja lihaksia relaksoivaa vaikutusta. Tsopiklonin vaikutuksen kesto sijoittuu lyhyt- ja keskipitkävaikutteisten bentsodiatsepiiniunilääkkeiden välille.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 26 - 129 nmol/l. Toksisia vaikutuksia voi esiintyä pitoisuuksilla yli 386 nmol/l.

Tsopikloni imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Hyötyosuus on noin 80 %. Huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan keskimäärin yhdessä tunnissa (vaihteluväli 0.5-4.0 tuntia). Tsopikloni sitoutuu plasman proteiineihin n. 45 %:sti. Jakautumistilavuus on 1.4 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika on 3.5-6 tuntia. Puoliintumisaika pitenee vanhuksilla ja maksakirroosissa, mutta ei munuaisten vajaatoiminnassa. Aine erittyy 95 %:sti metaboliitteinaan, joista N-oksidimetaboliitti on aktiivinen. Tsopikloni ei indusoi eikä estä maksan mikrosomaalisia entsyymejä. Sivu- ja yhteisvaikutukset ovat samantapaisia kuin bentsodiatsepiineilla. CYP3A4:n estäjät (esim. erytromysiini, klaritromysiini, ketokonatsoli, itrakonatsoli, ritonaviiri) voivat merkittävästi lisätä tsopiklonin pitoisuuksia.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 07.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024