Tratsodoni

S -Trats KL 4026

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Tratsodonihoidon seuranta.Tratsodoni on triatsolopyridiinijohdos, jota käytetään erityyppisten masennustilojen hoitoon.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen  säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Viitearvot

Terapeuttinen alue 1,9-2,7 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3,2 µmol/l

Tulkinta

Tratsodoni imeytyy suun kautta annettuna nopeasti ja melko täydellisesti. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 2 tunnissa. Tratsodoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Tratsodonin jakautumistilavuus on n. 1 l/kg. Jakautumistilavuus on suurentunut ja puhdistuma pienentynyt (normaalisti 2.1 ± 0.1 ml/min/kg) vanhuksilla ja ylipainoisilla henkilöillä. Eliminaation puoliintumisaika on 7-13 tuntia. Puoliintumisaika pitenee vanhuksilla ja lihavilla. Tratsodoni erittyy virtsaan metaboliitteina, muuttumattomana vain alle 1 %. Huomioitava: mahdolliset vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024