Tratsodoni

S -Trats KL 4026

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Tratsodonihoidon seuranta.Tratsodoni on triatsolopyridiinijohdos, jota käytetään erityyppisten masennustilojen hoitoon.

Näyte

3 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen  säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Viitearvot ja tulkinta

Tratsodonin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöstä toiseen. Selkeää yksiselitteistä korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty. Terapeuttisella alueella tratsodonin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 2.1- 4.3 µmol/l (0.8-1.6 mg/l).

Tratsodoni imeytyy suun kautta annettuna nopeasti ja melko täydellisesti. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 2 tunnissa. Tratsodoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Tratsodonin jakautumistilavuus on n. 1 l/kg. Jakautumistilavuus on suurentunut ja puhdistuma pienentynyt (normaalisti 2.1 ± 0.1 ml/min/kg) vanhuksilla ja ylipainoisilla henkilöillä. Eliminaation puoliintumisaika on 7-13 tuntia. Puoliintumisaika pitenee vanhuksilla ja lihavilla. Tratsodoni erittyy virtsaan metaboliitteina, muuttumattomana vain alle 1 %. Huomioitava: mahdolliset vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005. Caldwell R, Flanagan RJ. Measurement of trazodone in biological fluids by high-performance liquid chromatography. J Chromatogr 1985;345:187-91.
Päivitetty: 20.02.2018

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022