Biologisten lääkkeiden pitoisuus- ja vasta-ainemääritykset

Abatasepti
     S -Abata*KL 6585   
Adalimumabi
     kts. oma tuotekuvaus  
Etanersepti
     S -EtaneKL 6584   
Golimumabi
     S -GolimKL 6583   
     S -GolimAbKL 6582   
     S -GolimPaATK 10417
          osatutkimuksetS -GolimKL 6583
S -GolimAb   KL 6582
Infliksimabi 
     kts. oma tuotekuvaus
Natalitsumabi
   ks. oma tuotekuvaus
Rituximabi
    S -RitukKL 6581  
    S -RitukAbKL 6580  
Sekukinumabi
    kts. oma tuotekuvaus
Sertolitsumabi
     S -SertoKL 6579   
Tosilitsumabi
     S -TosilKL 6577   
     S -TosilAb* KL 6576   
Ustekinumabi
     S -UstekKL 6575    
     S -UstekAbKL 6574   
Vedolitsumabi
     kts. oma tuotekuvaus   

Golimumabin pakettitutkimuksessa määritetään aina ensin S -Golim ja jos tulos on ≤ 0,5 mg/l, määritetään myös S -GolimAb.

Alihankinta, tutkimukset ovat akkreditoituja tekopaikan laatujärjestelmän mukaan

*) Testin validointi kesken, ei akkreditoitu

Indikaatiot

Pitoisuusmääritykset
S -Abata-, S -Adali, S -Etane, S -Golim, S -Infli, S -Natal, S -Rituk, S -Sekuk, S -Serto, S -Tosil tai S -Ustek: annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Lääkevasta-ainemääritykset
S -AdaliAb, S -GolimAb, S -InfliAb, S -NatalAb, S -RitukAb, S -TosilAb tai  S -UstekAb:
lääkityksen vaihtotarpeen arvioimiseksi epäiltäessä tehon hiipumista. Hoitopäätösten tueksi merkittävien infuusio- tai injektioreaktioiden tai muiden haittavaikutusten jälkeen.

Näyteastia

Seerumigeeliputki ja erotteluputki

Näyte

1-2 ml seerumia.

Näytemäärää ei tule ylittää analyysiteknisistä syistä johtuen. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Näytteet tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

S -Etane:  Eroteltu seerumi pakastetaan sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Muut: Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Pitoisuusmääritykset: entsyymi-immunologinen (EIA)
Lääkevasta-ainemääritykset: radioimmunologinen (RIA)

Viitearvo

Pitoisuusmääritys 
LääkeaineJäännöspitoisuuden tavoitealue
AbataseptiAikuisilla yli 24 mg/l, lapsilla yli 12 mg/l
Etanerseptiyli 1,4 mg/l
GolimumabiReumataudeissa yli 0,7 mg/l, muissa jopa yli 3 mg/l
RituksimabiSyöpähoidoissa yli  25 mg/l, nivelreumassa yli detektiorajan 0,005 mg/l
Sertolitsumabiyli 9 mg/l
TosilitsumabiKeskimäärin 5 mg/l
UstekinumabiPsoriaasi yli 0,36 mg/l, Chronin tauti yli 0,8 -1,9 mg/l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasta-ainemääritys                       Viitearvo
GolimAballe 45 AU/ml.
tulos välillä 45-100 AU/ml on raja-arvoisesti kohonnut. Tulos vastataan tällöin alle 100 AU/ml.
RitukAballe 8 AU/ml
tulos välillä 8-30 AU/ml on raja-arvoisesti kohonnut. Tulos vastataan tällöin alle 30 AU/ml.
TosilAballe 12 AU/ml
UstekAballe 3 AU/ml
tulos välillä 3-12 AU/ml on raja-arvoisesti kohonnut. Tulos vastataan tällöin alle 12 AU/ml.

Tekotiheys

1 - 2 viikon välein

Vastausaika (arkipäivää)

10-15

Erittäin suurien ja pienien pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin

Tulkinta

Pitoisuusmääritykset
Jäännöspitoisuuden tavoitealue vaihtelee lääkkeittäin. Tavoitealue on määritelty yllä olevassa taulukossa siten, että kyseisellä jäännöspitoisuudella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties esim. TNF-alfa-salpaajilla toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet.

Lääkevasta-ainemääritykset
Vasta-ainepohjaiset biologiset lääkeaineet herättävät joillakin potilailla immuunijärjestelmän ja siten niitä vastaan voi kehittyä elimistössä vasta-aineita. Näillä vasta-aineilla voi olla kahdenlaisia epäsuotuisia vaikutuksia: Vasta-aineiden sitoutuminen lääkeaineeseen voi oleellisesti nopeuttaa lääkkeen eliminaatiota tai estää lääkkeen sitoutumista kohteeseensa ja ne voivat osallistua lääkkeen antoon liittyvien merkittävien paikallisten tai systeemisten sivuvaikutusten syntyyn.

Positiivinen mittausrajan ylittävä tulos lääkevasta-ainemäärityksessä osoittaa lääkeaineeseen sitoutuvien vasta-aineiden läsnäolon ja viittaa mahdolliseen tarpeeseen vaihtaa lääkitys kliinisen tehon heikennyttyä tai merkittävien sivuvaikutusten jälkeen. Joidenkin lääkeaineiden kohdalla (esim. infliksimabi) vähäinenkin määrä lääkevasta-aineita liittyy lähes poikkeuksetta lääkkeen jäännöspitoisuutta oleellisesti laskevaan immunisaatioon ja on siten tulkittavissa selkeäksi aiheeksi vaihtaa lääkitystä. Toisten lääkeaineiden kohdalla (esim. adalimumabi) vähäinen määrä lääkevasta-aineita ei välttämättä liity merkittävään immunisaatioon eikä siten ole välttämättä selkeä aihe vaihtaa lääkitystä, jos jäännöspitoisuus on tavoitetasolla. Tällöinkin on toki mahdollista, että vasta-aineet voivat estää lääkkeen sitoutumista kohteeseensa (ns. neutraloivat vasta-aineet). Vähäisen lääkevasta-ainemäärän kohdalla lääkeannoksen nostolla tai oheislääkityksellä (esim. metotreksaatti tai atsatiopriini) saatetaan lääkevasta-aineiden vaikutus lääkkeen jäännöspitoisuuteen kuitenkin pystyä kumoamaan. Tällöin seurantanäytteistä voi olla apua lääkitysmuutoksen vaikutuksen osoittamiseksi.

 

Kirjallisuus

Krieckaert C, Rispens T, Wolbink G. Immunogenicity of biological therapeutics: from assay to patient. Curr Opin Rheumatol 2012; 24(3):306-11.

Sipponen T, Kolho K-L. TNF-alfan salpaajien pitoisuusmääritys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Duodecim 2013;129(5):499-505. 

Bartelds GM, Krieckaert CL, Nurmohamed MT, van Schouwenburg PA, Lems WF, Twisk JW, Dijkmans BA, Aarden L, Wolbink GJ. Development of antidrug antibodies against adalimumab and association with disease activity and treatment failure during long-term follow-up. JAMA. 2011; 305(14):1460-8.

Korswagen LA, Bartelds GM, Krieckaert CL, Turkstra F, Nurmohamed MT, van Schaardenburg D, Wijbrandts CA, Tak PP, Lems WF, Dijkmans BA, van Vugt RM, Wolbink GJ. Venous and arterial thromboembolic events in adalimumab-treated patients with anti-adalimumab antibodies: A case series and cohort study. Arthritis Rheum 2011; 63(4):877-83.

Gordon KB, Gandhi M. Strategies for treatment with anti-tumor necrosis factor agents in psoriasis: maintaining efficacy and safety for the long haul. Arch Dermatol 2010; 146(2):186-8.

Tekopaikka

Sanquin
Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen).
Standardi: EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 21.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023