Clostridium difficile, viljely

F -CldiVi           KL 3494

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Mikrobilääkehoitoon tai harvinaisemmin muuhun lääkehoitoon liittyvän ripulin etiologian selvittely. Clostridium difficile -kantajuuden seuranta. Antibioottiripulin selvittelyssä on tärkeää tutkia lisäksi Clostridium difficile -kannan kyky tuottaa toksiinia (Clostridium difficile, viljely ja toksiinin osoittaminen F-CldiViT KL 6064).

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Ulosteesta otetaan näyte välittömästi ulostuksen jälkeen. Ulosteeseen ei saa olla sekoittunut virtsaa. Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Tikku työnnetään kuljetusputkeen. Kuljetusputki pannaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Edeltävät antibioottihoidot on tärkeää mainita lähetetiedoissa.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk. C. difficile säilyy muiden anaerobisten bakteerien tavoin huonosti.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Anaerobinen viljely erikoiselatusaineelle.

Tekotiheys

Ma-la

Vastauaika

2

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Runsas löydös on yleensä merkitsevä ja usein se voidaan yhdistää mikrobilääkehoitoon, joskus myös sytotoksiseen lääkehoitoon. Clostridium difficile -löydöksen määrää merkittävämpi tekijä on kannan kyky tuottaa toksiinia. Vain toksiinia tuottavat kannat kykenevät aiheuttamaan oireisen infektion (kts. Clostridium difficile, viljely ja toksiinin osoittaminen F-CldiViT KL 6064).

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 27.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024