Glukoosi-koe, oraalinen, pitkä (0, 1, 2, 3, 4, 5h)

Pt-Gluk-R2 KL 1484

Indikaatiot

Diabetes mellituksen sekä heikentynyt glukoosin sieto (IGT)- ja heikentynyt paastoglukoosi (IFG) -tilojen diagnostiikka. Reaktiivisen hypoglykemian tutkiminen.

Potilaan esivalmistelu

Potilas paastoaa ennen koetta 12 tuntia (sallittu vaihteluväli 10 - 14 tuntia). Paaston aikana voi juoda kohtuullisesti vettä. Myös glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen vettä saa juoda tarpeen mukaan. Koetta edeltävänä päivänä tulee nauttia riittävästi hiilihydraatteja. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä. Tupakointi on kielletty.

Kokeen suoritus

Kun kokeen 0-näyte on otettu, potilas nauttii glukoosiliuoksen, jossa on 75 g glukoosia 300 ml:ssa vettä. Plasman glukoosinäytteet (P -Gluk) otetaan 5 tunnin kokeessa seuraavasti: 0, 1, 2, 3, 4 ja 5 tuntia.

Viiden tunnin kokeen aikana voi joillekin potilaille kehittyä hypoglykemian oireita, jotka tavallisesti ilmenevät  3 - 5 tunnin kuluttua glukoosin nauttimisesta.

Osa potilaista voi oksentaa glukoosiliuoksen, jolloin koe keskeytetään. Myös selvien hypoglykemiaoireiden ilmetessä koe voidaan keskeyttää ja potilaalle antaa ruokaa.

Näyteastia

Fluoridisitraattiputki (sokeriputki)

Näyte

Fluoridisitraattiputki (FC-putki) kokoverta tai 1 ml erotettua plasmaa

Säilytys ja lähetys

Fluoridisitraattiputkeen (FC-putki) otettu näyte säilyy kokoverenä vuorokauden sentrifugoimatta huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa. Erotettu näyte tai sentrifugoimaton säilöputki lähetetään huoneenlämpöisenä. Plasman erottaminen on suositeltavaa.

Huom:  Näytteet, joissa on keskenään samat näytenumerot (viivakoodi) tulee pakata muista näytteistä erilleen, ohjeen mukaisesti. 
Paketti- ja rasitustutkimusnäytteiden pakkaaminen postitse.
 

Menetelmä

Heksokinaasimenetelmä.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastasusaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Tulkinta

Diagnostiikan kriteereinä käytätettävät WHO:n diagnostiset diabeteksen glukoosiraja-arvot ovat:

Normaali
glukoosinsietoaikuisetlapset
0 h näyte< 6.1 mmol/l< 7.0 mmol/l
2 h näyte< 7.8 mmol/l< 7.8 mmol/l
Kohonnut
paastoglukoosi (IFG)
0 h näyte≥ 6.1 ja < 7.0 mmol/l
2 h näyte< 7.8 mmol/l
Heikentynyt
glukoosinsäätely (IGT)
0 h näyte < 7.0 mmol/l
2 h näyte ≥ 7.8 mmol/l
Diabetes mellitus (DM)
0 h näyte ≥ 7.0 mmol/l
2 h näyte ≥ 11.1 mmol/l

Diabetes mellitus, myös piilevissä muodoissa, voidaan todeta glukoosin nauttimisen aiheuttaman plasman glukoosipitoisuuden normaalia korkeamman nousun perusteella. WHO:n suosituksessa erotetaan diabeteksen lisäksi tilat heikentynyt paastoglukoosi (impaired fasting glucose, IFG), jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla ja glukoosikokeen tulos normaali, mutta diabeteksen riski on lisääntynyt, ja heikentynyt glukoosin sieto (impaired glucose tolerance. IGT), jossa glukoosikokeen tulos poikkeaa normaalista diabetestautia lievemmin.

Viiden tunnin kokeen perusteella voidaan todeta myös reaktiivinen, aterian jälkeinen hypoglykemia. Tähän viittaa se, että plasman glukoosipitoisuus on jossakin näytteessä alle 3.0 mmol/l, etenkin, jos potilaalla on samalla hypoglykemian oireita. Noin 3-4 tunnin kuluttua ilmenevä reaktiivinen hypoglykemia voi viitata varhaisvaiheen diabetekseen. Samanaikaisesti tehdyt insuliinimääritykset voivat olla erotusdiagnostisesti hyödyllisiä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.04.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024