Neuropakettitutkimus

S -Neu     ATK  9600   
Li-Neu ATK  9607

Osatutkimukset

S -Neu   Li-Neu     
S -HHV6AbG                  Li-HHV6AbG             
S -HHV6AbMLi-HHV6AbM
S -HSV1AbGLi-HSV1AbG
S -HSV2AbGLi-HSV2AbG
S -HSVAbMLi-HSVAbM
S -MypnAbGLi-MypnAbG
S -MypnAbMLi-MypnAbM
S -VZVAbG Li-VZVAbG
S -VZVAbMLi-VZVAbM

Alihankinta

Indikaatiot

Keskushermostoinfektiot, kuten meningiitit, enkefaliitit ja myeliitit, erityisesti ensimmäisen sairausviikon jälkeen. Seurantanäyte n. 2-3 viikon kuluttua oireiden alusta voi olla hyödyllinen, mikäli ensimmäinen näyte on otettu varhain oireiden alussa eikä diagnoosia muulla keinoin ole saatu. Ensimmäisten 7-10 sairausvuorokauden aikana ensisijaisia tutkimuksia ovat likvorin nukleiinihappotutkimukset (mm. paketit Li-HHVNh1 ja Li-HHVNh2).

Näyte

Seerumi:
2 ml seerumia (minimi 1,0 ml)

Likvor:
2 ml (minimi 0,3 ml) likvoria tehdaspuhtaassa, kierrekorkillisessa muoviputkessa. 
Samanaikaisesti otettu seeruminäyte (S-Neu ATK 9600) on välttämätön löydösten merkityksen arvioimiseksi. Seeruminäyte lähetetään tutkittavaksi omalla pyynnöllään.

Säilytys ja lähetys

Säilytys kylmässä ja lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

7

Tulkinta

Seerumin vasta-ainetulokset ovat välttämättömät, jotta luotettavasti voidaan tulkita samanaikaisesti otetun likvorinäytteen tuloksia. Tuoreissa oireissa saattaa seeruminäyte olla käynnissä olevalle infektiolle diagnostinen tai parinäytteiden tulosten välillä voidaan osoittaa diagnostisia muutoksia. Vakaat IgG-vasta-ainetasot ilman IgM- vastetta eivät herpesvirusten ryhmässä sulje pois reaktivaation mahdollisuutta. Tuloksista annetaan aina lausunto.

Selkäydinnesteessä ei normaalisti esiinny mitattavia määriä vasta-aineita (EIU <5). Mikäli likvorissa todetaan IgG-luokan vasta-aineita, tehdään näytteestä end-point -titraus rinnan seerumin kanssa. Likvorissa esiintyvän vasta-ainetason ja vasta-aineiden seerumi-likvori-suhteen diagnostisesta merkityksestä annetaan aina lausunto. Likvorissa ei normaalisti esiinny IgM-luokan vasta-aineita, minkä vuoksi positiivista IgM-tulosta voidaan yleensä pitää diagnostisena. IgM-vasta-aineille ei tehdä seerumi-likvor-vertailua. Selkäydinnestenäytteessä saatetaan myös todeta vasta-aineita (jopa IgM-luokan), mikäli veriaivoeste (BBB) on vaurioitunut tai mikäli näyte on esim. näytteenoton yhteydessä kontaminoitunut verellä.

Likvorin nukleiinihappomääritykset (esim. Li-HHVNh1, Li-HHVNh2 ja -EvirNhO) ovat ensisijaisesti suositeltavia infektion alkuvaiheessa, optimaalinen löydösteho on n. 7-10 vrk aikana oireiden alusta. Vasta-aineet ilmestyvät likvoriin yleensä vasta ensimmäisen sairausviikon jälkeen. Nukleiinihaponosoitus- ja vasta-ainetutkimukset täydentävät toisiaan. Pitkittyneissä infektioissa ja jälkioireiden diagnostiikassa nukleiinihaponosoituksesta on vain harvoin hyötyä, mutta vasta-aineet kannattaa tutkia.

Keskushermostoinfektioita voivat aiheuttaa myös mm. respiratoriset ja enterovirukset (ks. respiratoristen ja enterovirusten vasta-aineet EIA-menetelmällä, Li-VirEIA), Chlamydia pneumoniae, Dengue-virus, EBV, CMV, HIV, Japanin enkefaliitti -virus, puutiaisenkefaliittivirus (TBE), West Nile -virus (WNV), borreliat ja Toxoplasma gondii. Näiden taudinaiheuttajien diagnosoimiseksi tehtävät tutkimukset tulee pyytää erikseen.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 25.05.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020