Progastriinia vapauttava peptidi, plasmasta

P -ProGRP     ATK 9493

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Pienisoluisen keuhkokarsinooman epäily ja sen erottaminen ei-pienisoluisesta keuhkosyövästä. Hoidon seuranta.

Näyte

1 ml EDTA -plasmaa.  

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.  

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssiin perustuva immunokemiallinen menetelmä (ECLIA)

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot

Alle 40.0 ng/l.

Tulkinta

Toisin kuin erittäin lyhyen puoliintumisajan omaava gastriinia vapauttava peptidi, on sen esiaste (progastrin-releasing peptide) eli ProGRP stabiilimpi, varsinkin plasmanäytteistä. Siten tätä voidaan käyttää pienisoluisen keuhkosyövän markkerina. Määrityksen avulla voidaan erotella pienisoluinen keuhkosyöpä ei-pienisoluisesta: kun käytetään raja-arvoa 140 pg/ml erottelun herkkyys on noin 84% ja spesifisyys noin 96%. Pienisoluisen keuhkosyövän todennäköisyys on 91,8%, jos plasmasta mitattu ProGRP on yli 140 pg/ml (vakioituna iän, sukupuolen ja munuaisfunktion suhteen). 

Väärät positiiviset tulokset liittyvät niihin ei-pienisoluisiin keuhkosyöpiin, joissa on neuroendokriinisiä piirteitä tai potilaisiin, joilla on vakava munuaisvaurio. Väärät negatiiviset tulokset pienisoluisissa keuhkosyövissä liittyvät thyroid transcription factor-1:n puutteeseen.

ProGRP-määritystä voidaan käyttää myös kemoterapian seurantaan, koska pitoisuuden lasku alle 140 pg/ml:aan assosioituu merkittävästi kuvantamalla havaittuun hoitovasteeseen ja koska se on vaikuttaa itsenäisenä tekijänä positiivisesti ennusteeseen.

Kirjallisuus

Nisman et al, British Journal of Cancer (2016) 114: 469?476.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 14.03.2019

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021