IG- ja TCR-geenien uudelleenjärjestymä, DNA-tutkimus

IG-geenien uudelleenjärjestymä:

B -IG-D          KL 3837 verestä
Bm-IG-D          KL 3838 luuytimestä
Ts-IG-D          KL 3839 kudoksesta

TCR-geenien uudelleenjärjestymä:

B -TCR-D        KL 3904 verestä
Bm-TCR-D        KL 3905 luuytimestä
Ts-TCR-D        KL 3906kudoksesta

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Lymfaattisten leukemioiden ja lymfoomien tutkimuksissa tehdään pääsääntöisesti immunoglobuliini- (IG) ja T-solureseptorigeenin (TCR) tutkimukset, joilla määritetään mahdollisen monoklonaalisen solupopulaation olemassaolo tutkittavassa näytteessä. Käytännössä miltei kaikilla ALL-, KLL- ja lymfoomapotilailla havaitaan jommankumman geenin uudelleenjärjestymä.

Indikaatiot

Klonaaliset IG- ja TCR-geenien uudelleenjärjestymät kysymyksenasettelulla maligni vai benigni, lymfaattinen vai myelooinen.

Näyte

Veri: 3-5 ml EDTA-verta.
Luuydin: 3-5 ml luuydinaspiraattia EDTA-putkessa.
Kudos: Kudospala ravintonesteessä tai suolaliuoksessa. Toissijaisesti parafiinileikkeet tai parafiiniblokki ja HE-lasi. Lähettävän laboratorion patologi valitsee kudosblokista edustavan kohdan ja merkitsee arvion kasvainsolujen määrästä lähetteeseen. Näytteeksi tarvitaan 4-6 kpl 10 mikrometrin paksuista parafiinileikettä pieneen muovipurkkiin (esim. formaliinipurkkiin).

Säilytys ja lähetys

Veri ja luuydin: Tarvittaessa näytettä voi säilyttää max. 5 vrk jääkaapissa. Putkea ei saa pakastaa.

Menetelmä

Fragmenttianalyysi. Tutkimuksessa käytetään lähtömateriaalina näytteestä eristettyä genomista DNA:ta. Tutkimus tehdään multiplex-PCR-menetelmällä.

Tekotiheys

tarvittaessa

Vastausaika (arkipäivää)

22

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto noin 4 viikon kuluttua näytteen saapumisesta.
IG- ja TCR-geenien uudellenjärjestymät viittaavat monoklonaaliseen, lymfosyyttiperäiseen solupopulaatioon tutkittavassa näytteessä.

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO/IEC 17025 ja SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 03.09.2019

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021