Pre-eklampsian riskitesti, ensimmäinen trimesteri

Pt-Pre-ekl     ATK 10299

Alihankinta

Osatutkimukset

Plasentaalinen kasvutekijä, pitoisuus
S -PIGF KL 6449

Plasentaalinen kasvutekijä (MoM)
S -PIGFMoM ATK 9121

Plasmaproteiini A, raskauteen liittyvä, pitoisuus
S -PAPPA KL 4549

Plasmaproteiini A, raskauteen liittyvä (MoM)
S -PAPPMoM ATK 10301

Varhainen (ennen rv 34) pre-eklampsia, riskiluku
Pt-Pre-ekV ATK 10302

Myöhäinen (jälkeen rv 34) pre-eklampsia, riskiluku
Pt-Pre-ekM ATK 10303

Pre-eklampsia todetaan 3 - 8 %:lla odottavista äideistä. Pienellä osalla potilasta sairaus voi johtaa vaikeisiin komplikaatioihin tai kuolemaan. Pre-eklampsian syytä ei täysin tunneta ja taudin varhainen diagnosointi on haastavaa. Pre-eklampsiaan altistavia riskitekijöitä ovat mm. ylipaino, diabetes ja verenpainetauti, mutta potilas voi olla myös täysin oireeton. Uusissa tutkimuksissa on osoitettu aikaisin aloitetun aspiriinihoidon vähentävän riskipotilaiden pre-eklampsian puhkeamista myöhemmin raskauden aikana (Rolnik et.al. 2017).

Uusi pre-eklampsian riskitesti laskee äidin taustatietojen, kemiallisten merkkiaineiden ja ultraäänitutkimuksessa mitattujen arvojen perusteella riskiarvon, joka ennakoi potilaan riskiä sairastua pre-eklampsiaan. Saadun riskiarvon ja potilaan muiden riskitekijöiden perusteella lääkäri voi paremmin arvioida tarvetta aloittaa aspiriinilääkitys (Rolnik et.al. 2017).

Riskitesti voidaan suorittaa raskausviikoilla 11+0 - 13+6. Verinäytteenotto, ultraääni- ja dopplertutkimukset sekä verenpaineenmittaus tulee suorittaa mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Riskitestiä ei voida tehdä monisikiöraskauksissa.

Indikaatiot

Pre-eklampsiariskin arvioinnin ja aspriinihoidon aloittamispäätöksen tueksi

Lähete

Näytteen mukana tulee aina lähettää täytetty esitietolomake. Lomake on tulostettavissa kotisivuiltamme: www.yml.fi, Lähetteet / Pre-eklampsian riskitesti, Pt-Pre-ekl lähete (http://www.yml.fi/files/756.pdf).

Lähetteeseen täytetään riskilaskentaa varten äidin taustatiedot, ultraääni- ja dopplertutkimusten sekä verenpaineenmittausten tulokset. Riskilaskentaa ei voida suorittaa ilman tietoa sikiön pää-perämitasta (Crown Rump Length) ja päivämäärästä, jolloin ultraäänitutkimus on suoritettu. 

Kysyttävät esitiedot:
- Ultraäänitutkimuksen päivämäärä
- Pää-perämitta (Crown Rump Length)
- Verenpainemittauksen päivämäärä
- Äidin verenpaine vasemmasta ja oikeasta käsivarresta samanaikaisesti mitattuna, jos tämä ei ole mahdollista, mittaustulos yhdestä käsivarresta riittää.
- Kohtuvaltimoiden dopplertutkimuksen päivämäärä
- Kohtuvaltiomoiden pulsatiliteetti-indeksit (PI)
- Äidin taustatiedot: pituus, paino, tupakointi, etninen ryhmä, onko äidillä tai äidinäidillä ollut aikaisemmin pre-eklampsia, synnytysten lukumäärä, tieto kroonisesta verenpainetaudista

Puutteelliset esitiedot heikentävät laskenta-algoritmin luotettavuutta.

Näyte

2 x 3 ml seerumia. Näyte on sentrifugoitava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näyte ei saa olla hemolyyttinen, lipeeminen tai ikteerinen. Toinen putki on varanäyte. Säilyttäkää varanäyte pakastimessanne, kunnes olette saaneet tuloksen.

Näyte pitää ottaa raskausviikoilla 11+0 - 13+6. Verinäytteenotto, ultraääni- ja dopplertutkimukset sekä verenpaineenmittaus tulee suorittaa mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Riskitestiä ei voida tehdä monisikiöraskauksissa.

Säilytys ja lähetys

Näyte on pakastettava neljän tunnin kuluessa näytteenotosta. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

FIA

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5-9

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto

Kyseessä on riskinarviointiin tarkoitettu seulontatutkimus, eikä diagnostinen testi. Väärän positiivisen/väärän negatiivisen tuloksen mahdollisuus huomioitava.

Kirjallisuus

Rolnik DL, Wright D, Poon LC, O'Gorman N, Syngelaki A, de Paco Matallana C, Akolekar R, Cicero S, Janga D, Singh M, Molina FS, Persico N, Jani JC, Plasencia W, Papaioannou G, Tenenbaum-Gavish K, Meiri H, Gizurarson S, Maclagan K, Nicolaides KH. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017 Jun 28. doi: 10.1056/NEJMoa1704559.

Tekopaikka

Eurofins Biomnis

Tiedustelut

asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 12.09.2019

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2020